NOVi

Op 2 juni jl. kwam NOVi voor de twee keer bijeen bij de Vereniging NOV. NOVi is het landelijke netwerk van steunpunten vrijwilligerswerk. Afgevaardigden steunpunten zijn alle onderdeel van een regionaal steunpuntenoverleg vanuit alle delen van het land.
Het was wederom een volle en nuttige bijeenkomst.

Lees er alles over in het verslag.