NOV netwerk vrijwilligerscentrales krijgt steeds meer vorm

Op 26 mei 2009 vond een bijeenkomst plaats van het netwerk vrijwilligerscentrales van NOV. In 2008 en 2009 hebben een aantal gesprekken en onderzoeken plaatsgevonden om te komen tot een nieuwe inrichting omdat de oude Werkgroep Coöperatie niet meer voldeed.

De contouren zijn nu veel duidelijker: groepen van vrijwilligerscentrales (dit zullen over het algemeen regionale netwerken zijn) mogen een vertegenwoordiger sturen naar het landelijke overleg. Maar er zijn ook een aantal thematische netwerken die een vertegenwoordiging zouden kunnen sturen, zoals het netwerk Grote Steden of het netwerk Landelijke MaS pilots. De vertegenwoordigers moeten afkomstig zijn van instellingen die NOV-lid zijn. Het is de bedoeling om drie maal per jaar bij elkaar te komen en nog eens tijdens de jaarlijkse conferentie van de vrijwilligerscentrales. Onderwerpen op de agenda zijn de visie missie en strategie van vrijwilligerssteunpunten, actuele maatschappelijke thema’s en vraag stukken, het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, kwaliteitsverbeteringen en versterkingen van het imago van het vrijwilligerswerk. 

Een volgende bijeenkomst van het netwerk zal in januari zijn. Dan wordt verder gewerkt aan een visie op Vereniging NOV als brancheorganisatie. Neem je deel aan een regionaal of thematisch netwerk, ga dan na of jullie op de lijst staan. Zo niet, meld je dan aan bij: Eline van de Ruit, e.vanderuit nov.nl , 030-7892058 of Ronald Hetem, r.hetem nov.nl , 030-7892052.