Nieuwe vrijwilliger bereikt met Talentencentrale?

Verschillende vrijwilligerscentrales in Limburg hebben samen een nieuwe vacaturebank: de Talenten-centrale. Dit is een digitale vacaturebank waarbij wordt uitgegaan van talenten van mensen en niet van vacatures van organisaties. Nét even anders dan bij andere vacaturebanken dus. De coördinator van het project, Anne Schutte van Vrijwilligerscentrale Heerlen, vertelt.

Hoe werkt het?
“Via de Talentencentrale worden de talenten (vrijwilligers) en de organisaties bij elkaar gebracht. Een talent is wat iemand bijzonder maakt, waarin iemand zich van anderen onderscheidt. De bedoeling is dat een persoon die geïnteresseerd is in vrijwilligerswerk zijn talenten op de site aangeeft. Vervolgens kan een organisatie in de talentendatabank op zoek naar de juiste kandidaat voor zijn vacature.”

Waarom de Talentencentrale?
“Met de Talentencentrale hopen we een breder publiek te bereiken. Een talent wordt vrijwilliger voor de duur van het project of karwei waarvoor hij of zij gevraagd wordt. De nieuwe vrijwilliger voelt zich op deze manier misschien meer aangesproken. Mensen stellen steeds meer eisen en willen graag hun eigen deskundigheid kwijt. Ze vragen om flexibelere klussen. Bij de meeste normale vacatureban-ken ligt de nadruk vooral op de vraag van organisaties. Hierbij gaan organisaties vaak erg van zichzelf uit en kijken ze minder naar de kwaliteiten en wensen van de vrijwilliger.

Wie werken er mee aan de Talentencentrale?
“Er zijn drie partners; de Vrijwilligerscentrales van Sittard-Geleen, Maastricht en Parkstad (Heerlen, Kerkrade en Landgraaf). De partijen delen de homepage van de website van de talentencentrale. Daarachter heeft iedereen zijn eigen website. Alle drie de partijen hebben voor de invulling een andere aanpak gekozen. Bij Parkstad gaat het digitaal, maar ondersteunen ze ook mensen persoonlijk om talent in te vullen. Bij Sittard-Geleen kan men zich niet aanmelden zonder eerst een gesprek te voeren. In Maastricht gaat alles digitaal. Over een tijd kunnen we dan kijken welke aanpak het beste werkt.”

Hoe gaat het tot nu toe?
Bij Parkstad zitten we echt in de beginfase. We zijn druk met de werving van talenten. Het opzetten van de website was erg lastig en kostte veel tijd. Daardoor is de lancering vertraagd. Werven doen we in ons eigen netwerk en bij bedrijven. Voor bedrijven is de Talentencentrale een goede mogelijkheid voor maatschappelijk betrokken ondernemen. We willen echt mensen aantrekken die nu nog geen vrijwilligerswerk doen. Als we voldoende talenten op de site hebben staan gaan we vrijwilligersorganisaties benaderen. In Maastricht is door de omzet van een ander bestand van vrijwilligers het aanbod van talent al behoorlijk. Zij zijn al gestart met het koppelen van organisaties aan talenten. De resultaten? Die zijn nog niet duidelijk. Over een half jaar gaan we evalueren.”

Geïnteresseerd in de Talentencentrale? Kijk op www.talentencentrale.nl, of neem contact op met Anne Schutte, aschutte alcander.nl , 045 560 25 25.