Nieuwe keurmerkhouders: Heemstede en Almere

Op 26 april jl. heeft de toetsingscommissie van het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet een keurmerk toegekend aan: het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede en de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA). Beiden hebben hard gewerkt om de aanvraag volledig  te krijgen, met het gewenste resultaat!

José van Duin van Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede heeft zeker wat aan het keurmerk gehad. Heel concreet heeft ze nu de procedures rond de vrijwilligers op orde en alle spullen bij elkaar voor het geval er overdracht nodig is. Verder zijn de tips voor verbetering heel handig. Dat zijn de belangrijkste zaken. En ze vult aan: "Ook voor de PR betekent het keurmerk toch wel wat. Je sluit je aan bij een breder kader. Dat is een plusje!"

Henriëtte Nauta van VMCA zegt het als volgt: "We zijn er erg blij mee! Het was heel leuk om te kijken wat we al hadden aan kwaliteitsbeleid. We zeggen dat we kwaliteit hebben, maar is dat ook zo?" De VMCA gaat het behalen van het nieuwe keurmerk uitdragen. In externe artikelen en op het briefpapier. En dat doet ze niet alleen naar de financiers, maar zeker ook naar de scholen i.v.m. de maatschappelijke stages, naar vrijwilligers, mantelzorgers en hulpvragers waar we mee werken.

De beide steunpunten zijn tevreden met het behalen van dit keurmerk.