Nieuw bestuurslid vanuit centrales!

Op 26 november 2009, tijdens de Algemene Ledenvergadering van NOV, is Margriet de Leeuw benoemd als nieuw bestuurslid van Vereniging NOV. Samen met Wisse de Vries is zij portefeuillehouder vrijwilligerscentrales en -steunpunten in het bestuur van NOV.

Waarom is Margriet de Leeuw bestuurslid van NOV geworden?

Ik vind het belangrijk dat de sector vrijwilligerswerk landelijk een goed gezicht naar buiten heeft. Vereniging NOV heeft daar als belangenbehartiger voeling voor nodig met de achterban. Het geluid dat NOV laat horen op landelijk niveau moet aansluiten bij wat er lokaal leeft. Met mijn achtergrond en huidige functie bij het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal denk ik dat ik een goede bijdrage kan leveren aan de samenwerking en afstemming tussen NOV en het lokale veld.

Wat is uw doel en wat vindt u belangrijk?

Op lokaal niveau gebeurt heel veel, ook daar wordt gelobbyd, worden standpunten geformuleerd en worden belangen van vrijwilligers behartigd. Ik vindt het heel erg belangrijk dat die processen door NOV ondersteund worden en dat NOV van die kennis en ontwikkelingen gebruik maakt. De standpunten moeten overeen komen waardoor de krachten gebundeld kunnen worden en het vrijwilligersveld als één geheel naar buiten kan treden.

Wat kunnen vrijwilligerscentrale van u verwachten?

Ik kom zelf uit het lokale werkveld en die ervaring zal ik meenemen in mijn functie als bestuurslid van NOV. Zo weet ik uit ervaring dat het lokale veld betrokken wil worden bij de activiteiten van NOV. Ik vind echt dat de leden moeten denken: NOV is van ons en wij zijn van NOV. Met andere woorden, de leden moeten input kunnen geven voor het debat en NOV moet spreekbuis zijn van het lokale veld. Maar ook het contact tussen centrales moet meer en meer bevorderd worden. Zo kunnen zij hun ideeën toetsen. Het nieuwe landelijke NOV-netwerk gaat hier natuurlijk een flinke bijdrage in leveren. En aan de ontwikkeling van dat netwerk wil ik dan weer graag een bijdrage leveren.

Over Margriet

Margriet is al negen jaar actief binnen de sector vrijwilligerswerk en informele zorg, waarvan de laatste vijf jaar als directeur van het Vrijwilligers Netwerk Veenendaal (VNV). Deze organisatie werkt met 14 beroepskrachten en 100 vrijwilligers. Margriet heeft haar doctoraal Nederlandse taal en letterkunde en post-hbo Management voor non-profit instellingen, voorts opleidingen gevolgd in theaterwereld en onderwijs, is enkele jaren docent geweest, w.o. communicatieve vaardigheden bij ROC Utrecht en doet vrijwilligerswerk in het onderwijs en in lokaal theater.

Margriet de Leeuw, Vrijwilligers Netwerk Veenendaal: mdeleeuw vrijwilligersveenendaal.nl , 0318 - 581 491.