Nieuw bestuurslid NOV voor centrales!

Wisse de Vries Op 27 november is Wisse de Vries benoemd als nieuw bestuurslid van Vereniging NOV. Hij volgt hiermee Petra van Loon op, die haar bestuurslidmaatschap vanwege verandering van werkkring voortijdig moest beëindigen. Een interview met de portefeuillehouder en linking pin van de Vrijwilligerscentrales en -steunpunten in het bestuur van NOV.

Waarom is Wisse de Vries bestuurslid van NOV geworden?

Wisse de Vries: Ik heb me tot nu toe op verschillende manieren druk gemaakt om de branchevorming. Zoals in de provincie Noord-Holland, waar we met de vrijwilligerscentrales gezamenlijk een Platform Noord-Holland hebben opgericht. En dat heeft naar mijn idee ook al de eerste successen opgeleverd, zoals een gezamenlijke website (www.vrijwilligerswerknoordholland.nl) en een gezamenlijke methodiek gericht op organisatieondersteuning en advies. Daarnaast ben ik op landelijk niveau ook een aantal jaren betrokken bij de ‘werkgroep coöperatie’. Daar merkte ik vooral dat ‘de stem van de vrijwilligerscentrales’ te weinig gehoord werd. Of tenminste: dat er te weinig zichtbaar was wat er met de stem van de vrijwilligerscentrales werd gedaan.

Wat is jouw doel en wat vind je belangrijk?

Allereerst wil ik proberen meer helderheid te krijgen over welke vragen er leven bij steunpunten en hoe daaraan gewerkt wordt: door wie, is daar een vertegenwoordiger van een vrijwilligerscentrale bij betrokken, hoe wordt er teruggekoppeld? Ik zou graag een manier uitwerken om dat voor iedereen inzichtelijker te kunnen maken. Ook als er zaken spelen vanuit bijvoorbeeld een rijksoverheid zie ik nu wel dat bijvoorbeeld NOV of MOVISIE dat oppakt, maar dat was me voorheen niet altijd helder. En sluit dat dan aan bij vragen van de vrijwilligerscentrales?

Het tweede punt dat ik erg belangrijk vind is dat er `gedeeld’ wordt, met andere woorden: als je van een ander inzet vraagt moet je er ook voor zorgen dat die andere partij dat kan leveren (bijvoorbeeld middels uren). Mijn derde punt gaat over de verdere ontwikkeling van de vrijwilligerscentrales. Ik denk dan aan een vraag als: Wanneer, en op welke schaal kun je een vrijwilligerscentrale goed neerzetten, zodat er daadwerkelijk inhoud wordt gegeven aan de zes functies van ons Keurmerk?

Wat kan de vrijwilligerscentrale van NOV van jou verwachten?

Tja, ik moet er nog ingroeien. Ik hoop dat we toe kunnen groeien naar een soort netwerk waar aan de ene kant serieuze afspraken met elkaar gemaakt worden en resultaten worden geboekt en aan de andere kant een netwerk wordt ontwikkeld waar mensen met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Over Wisse

Wisse de Vries is 56 jaar oud en werkt sinds 2001 als manager vrijwilligerscentrale bij Stichting Welsaen in Zaandam. Na een opleiding HBO sociaal-cultureel werk heeft hij verschillende functies in buurtopbouw- en buurthuiswerk vervuld, met name in Noord-Hollandse gemeenten en is als team- en projectmanager actief geweest in welzijnsorganisaties. In al deze functies heeft hij samengewerkt met vrijwilligers, zowel in besturen als in de uitvoering.