MBO aan tafel

Op initiatief van de Vrijwilligerscentrale Purmerend (onderdeel van Clup Welzijn) organiseerde het platform Betrokken Ondernemen Purmerend  (BOP) voor de derde keer een diner. Het werd een bijzonder diner!

Er waren namelijk twintig vrijwilligersorganisaties en twintig bedrijven uit Purmerend uitgenodigd. Tijdens dit diner werden deze twee partijen onder de leiding van een tafelheer of -dame met elkaar in contact gebracht, om samen in gesprek te gaan over wat zij voor elkaar kunt betekenen. Het was de bedoeling om nog diezelfde avond afspraken met elkaar te maken. Dit jaar kwamen er 60 matches tot stand!

Waarom dit diner?

Steeds meer bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (lokale) samenleving en zoeken naar wegen om daar actief een bijdrage aan te leveren. Niet alleen met een financiële bijdrage, maar juist met vakkennis of menskracht. Zij willen weten wat er in de lokale samenleving gebeurt op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn, sport, kunst en cultuur.

In Purmerend werken verschillende bedrijven en vrijwilligersorganisaties op bovengenoemde terreinen al samen, maar er zijn er ook die elkaar nog niet gevonden hebben. Om daar verandering in te brengen wordt dit BOP-diner jaarlijks georganiseerd.

Meer informatie

Kijk op www.betrokkenondernemenpurmerend.nl.