Landelijke bijeenkomst MBO Stimuleringsprogramma

Op dinsdagmiddag 20 april organiseert het MBO Stimuleringsprogramma van MVO Nederland de eerste landelijke bijeenkomst voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met het matchen van maatschappelijk veld en bedrijfsleven. Bemiddelt u als centrale of steunpunt ook voor bedrijven of heeft u de intentie om dit te gaan doen? Dan bent u van harte welkom!

Het programma van de bijeenkomst is nog in ontwikkeling, maar zal in elk geval ingaan op wat het MBO Stimuleringsprogramma u te bieden heeft, hoe MBO en MVO zich tot elkaar verhouden en de lancering van de nieuwe website van de Maatschappelijke Beursvloer. Natuurlijk is er voldoende ruimte om elkaar te leren kennen en kennis en ervaringen uit te wisselen. Bent u geïnteresseerd? Reserveer dan 20 april alvast in uw agenda en meld u aan bij Eerde de Swart, programmamanager MBO, e.deswart mvonederland.nl . U ontvangt binnenkort een uitnodiging met meer informatie. 
 
Het Stimuleringsprogramma Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
Bedrijven die vrijwillig tijd, geld of middelen investeren in de samenleving doen aan maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Het besef dat het tonen van maatschappelijke betrokkenheid onderdeel is van succesvol zakendoen groeit sterk. De voorbeelden van MBO zijn legio: een cateraar geeft les aan jongeren over gezond eten, een organisatieadviesbureau helpt de dagbesteding van een zorginstelling met een businessplan voor de kaarsenmakerij of een garagehouder organiseert een wekelijks sleuteluurtje voor jongeren uit de buurt.

Bedrijven, overheden, fondsen en maatschappelijke organisaties dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een sterke (lokale) samenleving met actieve, participerende burgers. MBO is daarbij een belangrijk instrument, omdat MBO streeft naar winst voor alle partijen. Het Stimulerings-programma wil MBO, en dan vooral de medewerkervrijwilligersinzet, stimuleren en professionaliseren zodat steeds meer bedrijven hun MBO-activiteiten strategisch inzetten. Kernwoorden hierbij zijn: groei, kwaliteit en samenhang.

De prioriteiten van het MBO-Stimuleringsprogramma zijn:
1. Bevorderen van MBO binnen het bedrijfsleven (workshops, kennisuitwisseling, etc).
2. Professionaliseren van MBO-intermediairs en hun netwerk landelijk dekkend maken (basistoets, trainingen, workshops, etc.).
3. Vergroten van de zichtbaarheid van MBO (online en via Wereldz).
4. Investeringen in en effecten van MBO meten, publiceren en volgen in de tijd.
5. Verbinden van MBO-actoren (in strategische allianties rond maatschappelijke thema’s).
6. Maatschappelijke partijen stimuleren om bedrijven te benaderen.