Laat de kwaliteit van je steunpunt zien!

Je werkt hard om vrijwilligerswerk in je regio makkelijker te maken. Je hebt organisaties van alles te bieden om vrijwilligers goed te ontvangen en een leuke plek voor ze te regelen. Dan is het ook goed als die organisaties weten wat je in huis hebt! Het NOV Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet, kortweg het Keurmerk, biedt een goed handvat om dat aan je partners in het veld te laten zien.

Het keurmerk wordt toegekend aan steunpunten die aantonen dat ze kwalitatief goed werk leveren. Je hebt als organisatie duidelijk wat de missie, visie en strategie zijn, hoe je de kwaliteit van je werk borgt en hoe je omgaat met medewerkers en vrijwilligers. En niet te vergeten, het keurmerk bekijkt ook welke basisfuncties je steunpunt uitvoert en of dat voldoende transparant wordt gedaan. Kortom, als je een keurmerk hebt gekregen is de kwaliteit van je werk getoetst en gewaardeerd!

Een bijkomend voordeel is dat het aanvragen van het keurmerk je dwingt om opnieuw te kijken welke zaken je oppakt, hoe je dat doet en doe je het ook goed? Het is een ijkpunt om je organisatie door te lichten en beleid zo nodig aan te passen. En aan je medewerkers (betaald en onbetaald) te laten zien dat je een lerende organisatie bent, een die met zijn tijd meegaat! Dat is kwaliteit die gezien mag worden!

Wil je ook zo je kwaliteiten aan de man brengen, vraag dan een keurmerk aan. Dat kan dit jaar tot 1 oktober. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.nov.nl/keurmerk.