Keurmerken uitgereikt

Op 1 december 2010 heeft de toetsingscommissie van Vereniging NOV twee nieuwe keurmerken uitgereikt. Breda-Actief heeft een drie sterren keurmerk bemachtigd en Vrijwilligerscentrale Alkmaar één ster.

In november moesten de aanvragen voor de laatste ronde in 2010 binnen zijn. Maar liefst negen centrales hebben een aanvraag ingediend. Breda-Actief en Vrijwilligerscentrale Alkmaar hebben het Keurmerk direct toebedeeld gekregen. De overige aanvragen moeten nog iets aanleveren om alsnog het keurmerk te verkrijgen. Daarvoor krijgen deze centrales nog zes maanden de tijd.

Waarom een NOV Keurmerk?

Steunpunten vrijwilligerswerk hebben te maken met snel veranderende omstandigheden. De Wmo plaatst vrijwillige inzet in de schijnwerpers, maatschappelijke stages en maatschappelijk betrokken ondernemen vragen om optimale matching en financiers en klanten kijken kritisch naar de dienstverlening en de kosten en baten.

Steunpunten vrijwilligerswerk moeten daarom nadrukkelijker dan ooit laten zien dat zij een onmisbare rol vervullen bij het ondersteunen en stimuleren van vrijwillige inzet in de lokale samenleving. Het Keurmerk Steunpunt Vrijwillige Inzet draagt hier aan bij. Het Keurmerk laat zien wat het steunpunt doet en welke resultaten dit heeft. Het Keurmerk is er voor zowel zelfstandige vrijwilligerscentrales en steunpunten, als voor centrales die onderdeel zijn van een welzijnsinstelling. 

Keurmerk aanvragen?

Er zijn drie typen Keurmerken: 1, 2 en 3 sterren. Wilt u weten voor welk keurmerk u in aanmerkingen komt? Doe dan snel de zelftest op www.nov.nl. Na de zelftest kunt u direct de aanvraagformulieren downloaden. Aanvragen worden in twee rondes per jaar in behandeling genomen. De eerste aanvraagronde sluit op 1 maart 2011 en de tweede aanvraagronde op 1 oktober 2011. Als u na deze data een aanvraag indient, zult u voor een beoordeling tot de volgende ronde moeten wachten.