Financi�le regelingen maatschappelijke stage

Er zijn veel ontwikkelingen rond de maatschappelijke stage. Zo is er een nieuwe financiële regeling voor scholen. Voorheen kregen scholen een geldbedrag per zogeheten BRIN-nummer. Nu krijgen scholen per leerling geld beschikbaar.

Ook is er een tijdelijke regeling voor pilotprojecten, die een voortrekkersol moeten vervullen. Samen met andere lokale en/of regionale partijen, waaronder minimaal twee scholen (met aparte BRIN-nummers) kunt u zich nog inschrijven.

Samenwerkende partijen kunnen uiterlijk 1 augustus 2008 een pilotaanvraag indienen en zodoende kans maken op een subsidie van 200 euro per stageleerling. Het doel van de pilots is het opzetten en onderzoeken van grote en regionale samenwerking. De pilots geven zicht op knelpunten en helpen bijsturen in de plannen met maatschappelijke stage de komende jaren. Interesse in deelname? Kijk voor meer informatie op de site samenlevenkunjeleren.nl.

Bezwaar

Vereniging NOV heeft vandaag, na verschijnen van de tijdelijke Regeling stimulering pilot projecten maatschappelijke stage van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen, kritiek geuit op het meten met twee maten van staatssecretaris van Bijsterveldt. In de regeling worden landelijke vrijwilligersorganisaties voorgetrokken ten opzichte van lokale vrijwilligersorganisaties. Lees hier het volledige bericht.

MOVISIE-publicaties

Voor wie al aan de slag is heeft MOVISIE twee interessante publicaties. Eén over begeleiding en één over coördinatie. Het rapport Maatschappelijke stage is maatwerk (gratis te downloaden) geeft informatie over de aandachtspunten bij begeleiding van maatschappelijke stagiairs. De brochure Van pionier tot erkend ondernemer (€ 5,-) geeft praktijkvoorbeelden, aandachtspunten en tips voor de wijze van coördinatie van lokale of regionale stageprojecten.