Een Maatschappelijk Diner in Huizen

Het leukste etentje van het jaar!

 

De Vrijwilligerscentrale Huizen is in nauwe samenwerking met Primo NH in 2007 gestart met een initiatief om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Huizen op de agenda te krijgen. Al snel was er een Platformgroep, bestaande uit betrokken sleutelfiguren vanuit zowel maatschappelijke organisaties als ondernemers. Het model ‘Maatschappelijk Diner’ bleek goed bij Huizen te passen en het eerste diner in 2007 werd dan ook een groot succes met ruim 60 matches.

Succesfactoren waren:

  • De betrokkenheid van het College van B&W, dat samen met nog enkele ‘bekende Huizers’ als tafelvoorzitter een rol nam.
  • De dynamiek van de avond waarbij spontaan originele matches ontstonden, naast de wensen die al waren ingediend.
  • Het “Matchbord’ dat aansprekend en overzichtelijk aangaf hoe de avond verliep.
  • En, natuurlijk.. Maartje van Weegen, die met haar professionele interview techniek een belangrijke rol had in de vormgeving van de avond.

Na het succes van 2007 heeft het platform de Vrijwilligerscentrale gevraagd trekker te zijn voor het Diner 2008. Met de ervaring vanuit 2007, en een aantal instrumenten al in de PC (tafellijsten, draaiboek, persberichten ,etc.) liep het organisatorisch nog soepeler dan het voorgaande jaar.

Wederom kwamen er een groot aantal verrassende matches tot stand, waarbij leuk was om te constateren dat ook maatschappelijke organisaties elkaar steeds meer weten te vinden in de vorm van onderlinge ondersteuning.

De Vrijwilligerscentrale Huizen is door deze activiteiten nog meer dan voorheen bekend geworden. Dit heeft grote voordelen, enerzijds m.b.t. netwerkuitbreiding in relatie tot onze activiteiten m.b.t. de maatschappelijke stage. Anderzijds m.b.t. relatieverdieping met bedrijven en ondernemers, die het zeer op prijs blijken te stellen om tijdens de tafelgesprekken meer te weten te komen over de non-profit sector.

Een paar tips voor VC”s die met vergelijkbare initiatieven aan de gang willen gaan:

  • Kijk eerst goed of je je organisatie op orde hebt. Zorg ervoor dat er vele uren aan een professionele voorbereiding besteed kunnen worden (dit initiatief slorpt tijd).
  • Als je gezien wilt worden als serieuze, ondernemende partner zul je veel aandacht moeten geven aan de vormgeving van je communicatie , zowel in vormgeving als in tijdfasering. Daarmee valt een wereld te winnen en met die imagolift, neem je de andere maatschappelijke organisaties a.h.w. mee. Ook belangrijk: aandacht voor persberichten; wij hielden steeds een beetje nieuws achter zodat we om de paar weken iets in de krant hadden.
  • Zorg voor een ijzersterk Platform of Stuurgroep, dus niet alleen mensen vanwege hun naam of positie, maar vooral echte betrokken meedenkers/doeners. Wij werkten met 3 werkgroepen: 1: Eten&Accommodatie; 2: Programma&Communicatie; 3: Financiën, die elk geheel zelfstandig hun ding deden. Vanaf de start in januari/februari tot aan het diner in november waren ca. 5 Platformbijeenkomsten nodig. Die waren van te voren ingepland, altijd op vaste dag en vast tijdstip.
  • Als laatste, maar erg belangrijke tip wil ik meegeven dat er ook veel ondersteuning gegeven moet worden aan de maatschappelijke organisaties, die vaak niet weten hoe ze met hun wensen in relatie tot de bedrijven om moeten gaan. Er is hier bijvoorbeeld dit jaar opnieuw een workshop voor gegeven.

Gesteund door de vrijwel unanieme positieve reacties van organisaties en bedrijven maakt de Vrijwilligerscentrale Huizen zich met de deelnemers aan het Platform op voor het MBO diner van 2009.

Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Regina Bruins, directeur Vrijwilligerscentrale Huizen en Voorzitter van het Platform, 035 526 75 53 of r.bruins vchuizen.nl