Een kijkje in de keuken bij de Vrijwilligerscentrale Utrecht

Begin dit jaar is de Vrijwilligerscentrale Utrecht gestart met een nieuw project gericht op webvrijwilligers. Bijzonder aan dit project is dat de centrale zich specifiek richt op het bemiddelen van mensen met een beperking tot webvrijwilliger. Projectmanager Danielle van Helden: “Online vrijwilligerswerk heeft mensen met een beperking zoveel te bieden. Zelf heb ik in een vorige baan als trajectbegeleider met mensen met een beperking gewerkt en dan merk je tegen hoeveel beperkingen deze vrijwilligers aanlopen bij organisaties. Veel werk was bijvoorbeeld ’s avonds of ze moesten regelmatig op kantoor werken. Voor veel mensen was dit organisatorisch of fysiek te belastend. Online vrijwilligerswerk heeft echt een meerwaarde voor deze groep vrijwilligers”.

Experimenteren om te inspireren
De samenleving digitaliseert. Bankieren, vakanties boeken, contacten leggen; het gebeurt allemaal online. Niet meer dan logisch dus dat ook vrijwilligerswerk zich op de digitale snelweg begeeft. De Vrijwilligerscentrale Utrecht heeft hier met het project webvrijwilligers concreet handen en voeten aan gegeven. Door de werkwijze binnen de organisatie bestaat de ruimte om in pilots een thema te verkennen en te kijken of het werkt. Op deze manier kunnen er innovatieve projecten uitgevoerd worden. Danielle: “Je merkt dat veel communicatie en activiteiten tegenwoordig digitaal plaatsvinden en dat vooral organisaties hier een nieuwe weg in vinden. Het was duidelijk dat wij hier ook mee aan de slag moesten.” Doordat de vrijwilligerscentrale in het verleden diverse projecten heeft uitgevoerd met en voor mensen met een beperking, was er ervaring aanwezig in het begeleiden van deze doelgroep. Danielle: “Doordat er nu zoveel via de computer kan, is het een mooie manier om onze krachten te bundelen. Vrijwilligers met een beperking zijn door hun online inzet nu niet meer gebonden aan een plaats en tijdstip. Zo wordt vrijwilligerswerk echt helemaal van deze tijd, wat mooi aansluit bij onze missie: pionieren en experimenteren met nieuwe vormen van vrijwillige inzet om zo te inspireren tot innovatie en creativiteit”.

Pionieren is zoeken, maar dat maakt het juist leuk
Het project Webvrijwilligers kent een gedegen opzet en aanpak. Er is relatief veel tijd uitgetrokken voor de verkenningsfase. In deze fase heeft Danielle contact gezocht met organisaties die ervaren zijn in het werken met online vrijwilligers, zoals Solgu en Senior Web. Ook is contact gezocht met MOVISIE. Danielle: “We wisten dat MOVISIE al veel kennis bezat over het onderwerp en hebben hen gevraagd mee te denken in de projectopzet en uitvoering. Pionieren is zoeken, maar dat maakt het juist leuk”! De volgende stap was het informeren van vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers en het inventariseren van wensen, behoeften en mogelijkheden van alle partijen. Er is contact gezocht met organisaties uit het netwerk van de vrijwilligerscentrale. Danielle: “Deze fase heeft veel tijd gekost, maar was noodzakelijk en heeft veel opgeleverd. Ik heb veel organisaties bezocht om over het project te vertellen, zowel organisaties die toegang hebben tot mensen met een beperking als vrijwilligersorganisaties.” Parallel aan de bezoeken van Danielle werden er workshops gegeven over digitaal vrijwilligerswerk en werd een informatiebijeenkomst voor vrijwilligersorganisaties georganiseerd. Danielle: “De informatiebijeenkomst werd goed bezocht en de reacties waren erg positief. Er waren organisaties die gewoon meer over online vrijwilligerswerk wilde weten, maar ook organisaties die graag in ons project wilde samenwerken.”

Een gouden troef in het project is de medewerking van een vrijwilligerster. Jossie van Andel ondersteunt Danielle bij de uitvoering van het project, door bijvoorbeeld een Hyves-pagina bij te houden en te helpen bij de werving van vrijwilligers. Bovendien  is ze een belangrijke sparringpartner voor Danielle in  het hele project. Jossie: “Doordat ik chronisch ziek ben, kan ik niet altijd buitenshuis aan het werk als vrijwilliger. Door het doen van thuiswerk als webvrijwilliger kan ik toch aan de slag blijven. En dat geeft een heel fijn gevoel! In de eerste plaats is het zelf in kunnen delen van de werktijden een enorm pluspunt. Daarnaast kan ik toch veel doen met mijn opgedane werkervaring. Weer wat presteren, maar ook mezelf blijven ontwikkelen en uitdagen. Dat is goed voor mijn gevoel van eigenwaarde! En dat is juist iets wat wordt aangetast als je door ziekte en/of beperkingen niet (volledig) meer kan deelnemen aan de maatschappij!” Danielle is blij met de ondersteuning van Jossie: “Het mooie is dat Jossie erg ervaren is met computers en ervaringsdeskundige is omdat ze zelf chronisch ziek is. Ze komt een aantal uren per weer naar kantoor, maar doet vooral ook veel werk thuis.”

Organisaties zijn bereid te investeren
Na de verkenning- en inventarisatiefase gaat nu de uitvoering van start. Danielle is samen met Jossie  druk bezig vrijwilligers en organisaties te werven. Danielle: “De reacties van organisaties waren positief, maar de uitdaging is het matchen van organisatie en vrijwilliger.” Vrijwilligers worden nu vooral geworven via magazines van organisaties van en voor mensen met een beperking en diverse media zoals Hyves en nieuws- en persberichten op websites en in de krant. De centrale heeft een herkenbaar logo ontworpen voor het project en ook posters laten maken. Danielle: “We doen ons best om vrijwilligers en organisaties gericht te benaderen, maar willen er ook kenbaarheid aan geven”. Wat Danielle opvalt in de contacten met organisaties is dat veel organisaties bereid zijn te investeren in dit nieuwe type vrijwilliger: “Ze staan zeker open voor het realiseren van eventuele aanpassingen of extra faciliteiten.” Wat wel lastig is in deze fase, is dat er nog geen geslaagde matches zijn en dat er dus geen positieve ervaringen gedeeld kunnen worden. “Ik doe het op mijn eigen enthousiasme en ervaring met mijn vrijwilligster en daar kom ik heel ver mee”, aldus Danielle.

Projectgegevens
Naam: Webvrijwilligers
Regio: Utrecht (met focus op de Vinex Leidscherijn)
Looptijd: 2 jaar (jan. 2009 – dec. 2010)
Financiering: externe projectaanvraag bij gemeente (niet uit reguliere subsidie)
Medewerkers: 1 betaalde kracht voor gemiddeld 6 uur in de week en 1 vrijwilliger voor gemiddeld 3 uur in de week
Website: www.webvrijwilligers.nl, binnenkort ook via hyves
Contact: Danielle van Helden, projectmanager: 030 – 231 22 89 of danielle.van.helden vrijwilligerscentrale-utrecht.nl .