De centrale in Purmerend stelt zich aan u voor

In deze rubriek stelt een vrijwilligerscentrale zich aan u voor. In deze editie van Centrales Centraal is Ronny de Vré aan het woord. Zij is coördinator stedelijke projecten van Clup Welzijnswerk in Purmerend.

Wie zijn jullie en hoe lang bestaan jullie?
Ronny de Vré: “De Vrijwilligerscentrale Purmerend bestaat nu 11 jaar, waarvan het eerste jaar als een experiment werd beschouwd door de subsidiegever, de gemeente Purmerend. Na ruim een jaar werd de Vrijwilligerscentrale overgedragen aan de lokale welzijnsinstelling: Clup Welzijnswerk. De formatie was beperkt, 2,1 fte. Met de Wmo kon vanaf 2008 uitgebreid worden naar 5.4. fte. Met meer opdrachten en doelstellingen natuurlijk. Per 2011 zal de formatie ongeveer teruggebracht worden tot 4.4 fte.”

Wat is kenmerkend voor het vrijwilligerswerk in Purmerend?
“Specifiek kenmerk voor Purmerend is het rijke verenigingsleven en de balans tussen platte-lands- en grote stadsmentaliteit van vrijwilligers; je bent er voor elkaar op de ouderwetse manier maar je wilt ook een ‘moderne’ vrijwilliger zijn. Het kan allemaal in Purmerend.”

Wat doen jullie om het vrijwilligerswerk in Purmerend te ondersteunen?
“We zijn gebonden aan de kerntaken en vullen die als volgt in:

  • Promotie: door middel van een vrijwilligerskrant, nieuwsbrief, CWI-markten en andere manifestaties, NL Doet, Lokaal Compliment, lokale radio en tv
  • Bemiddeling: door een vacaturebank
  • Ondersteuning organisaties en vrijwilligers / belangenbehartiging: spreekuur, platform, ‘huisbezoek’
  • Deskundigheidsbevordering: de Vrijwilligersacademie
  • Activering: project ’t Is NetWerken, voorlichting/introductie verschillende doelgroepen
  • Maatschappelijke stages (MAS)
  • Betrokken Ondernemen in Purmerend (BOP): uitwisseling en samenwerking tussen lokale bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke instellingen.”

Wat is jullie ‘best practice’ of meest briljante idee? Waar zijn jullie trots op?
“Het project ’t Is NetWerken en de Vrijwilligersacademie zijn een succes te noemen. Mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt én hun casemanagers geven een hoog cijfer aan de aan-pak van onze consulenten. De Vrijwilligersacademie bestaat bijna een jaar en er zijn, na een voorzichtige start, nu wachtlijsten voor het cursusaanbod.

Over ’t algemeen heeft de VWC een goede relatie met de gemeente Purmerend en zijn wij trots op onze integrale aanpak. Er is uitwisseling en samenhang in het aanbod; van bemiddeling tot de Vrijwilligersacademie, van de MAS tot het BOP-diner. Er wordt samengewerkt met de ROC, het CWI, en de steunorganisatie voor sport (Spurd).”

Meer weten?
Ga naar de website van Clup Welzijnswerk in Purmerend.

Wilt u ook uw centrale aan ons voorstellen?
Neem dan contact op met Wouter Kroes, w.kroes nov.nl .