Competenties van vrijwilligers in beeld

Door: Jo Peeters, Steunpunt Scouting Gelderland

Vrijwilligerswerk is een prima manier om competenties te ontwikkelen. Meer aandacht hiervoor maakt vrijwilligerswerk aantrekkelijker en waardevoller, voor zowel vrijwilliger als organisatie.

Intrinsieke motivatie en plezier in het werk zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol leerproces en spelen een belangrijke rol bij het doen van vrijwilligerswerk. Deze combinatie maakt dat vrijwilligerswerk een prima manier is om competenties te ontwikkelen. Meer aandacht voor de competentiecomponent kan het vrijwilligerswerk dan ook aantrekkelijker en waardevoller maken, voor zowel vrijwilliger als organisatie. Het stimuleren en zichtbaar maken van groei en ontwikkeling bij vrijwilligers, is een (extra) vorm van beloning en waardering voor de vrijwilliger. En door zich niet alleen te profileren als werk-, maar ook als leerplek, kan de organisatie extra aantrekkelijk worden voor nieuwe groepen vrijwilligers die anders wellicht niet bereikt zouden worden.

Maak competentieontwikkeling zichtbaar

Het is belangrijk om zichtbaar te maken wat de vrijwilliger leert van zijn vrijwilligerswerk. Zichtbaar voor de vrijwilliger zelf in de zin van bewustwording. Maar ook zichtbaar voor anderen, om te laten zien dat vrijwilligerswerkervaring van belang kan zijn. Bijvoorbeeld in het kader selectie van geschikte kandidaten voor bepaalde functies, of de bijdrage die vrijwilligerswerk levert aan betere participatie in de samenleving. Maar het is niet altijd makkelijk om competentieontwikkeling inzichtelijk te maken. Gelukkig zijn er zowel voor de vrijwilliger als voor de organisatie veel hulpmiddelen beschikbaar. Enkele buitenlandse voorbeelden zijn het vrijwilligerspaspoort uit Frankrijk, de competentiespiegel uit België, het leerdagboek uit Zweden, de cv-vertaler uit Duitsland en het leeractiviteitenboekje uit Finland. Daarnaast is er het Europees Ervaringscertificaat (Europass), een initiatief van de Europese Commissie.

Alle informatie toegankelijk

Ook in Nederland is de afgelopen jaren al het een en ander ontwikkeld, zoals de EVC-procedure Algemene Vrijwilligerscompetenties van MOVISIE, beschrijvingen van competentieprofielen en meetinstrumenten voor scoutingvrijwilligers en het Overijsselse project ’Investeren in vrijwilligers’.

vrijwilligerserkenning.nlDe website VrijwilligersErkenning.nl maakt alle informatie toegankelijk voor vrijwilligersorganisaties. Door middel van onder andere online informatievoorziening, adviesgesprekken, een workshopaanbod en op maat gemaakte trainingen, worden vrijwilligersorganisaties ondersteund en gestimuleerd om aan de slag te gaan met (h)erkenning van competenties.

Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligerserkenning.nl of neem contact op via info vrijwilligerserkenning.nl of 026 384 63 30.