Clinic Ondernemend werken

Deze clinic van Kracht Lokaal is een kennismaking met de verschillende elementen uit het aanbod van Ondernemend Werken. Dit aanbod gaat over vier onderwerpen:

  1. Ken jezelf (missie, visie, doelen)
  2. Verkopen van je organisatie
  3. Netwerken en samenwerken
  4. Fondsenwerving

Er wordt met praktische tools geoefend, die ondersteuners kunnen inzetten bij de dagelijkse advieswerkzaamheden. Met deze tools kunnen zij hun klanten beter adviseren in het ontwikkelen van een ondernemende werkwijze en houding. Oftewel, leren om proactief in te spelen op veranderingen in hun omgeving.

De clinic duurt een halve dag en is bedoeld voor medewerkers van steunpunten en vrijwilligerscentrales. Kosten zijn € 75 p.p. Maximaal aantal deelnemers is 25.

Meer weten of aanmelden? 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Elize Smal, e.smal movisie.nl , 030 789 2105.