Belangrijk nieuws rondom wetsvoorstel en financiering MaS

Het wetsvoorstel Maatschappelijke Stage is op 12 oktober aangeboden aan de Tweede Kamer. Het voorstel bevat een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige richtlijnen voor de MaS.

De belangrijkste verandering is dat er in het voorstel wordt uitgegaan van tenminste 30 uur verplichte MaS voor elk type VO-onderwijs (PRO, VMBO, HAVO en VWO). 30 Uur is bewezen uitvoerbaar, zowel in de pilots in 2008-2009 als de ervaringen van scholen in 2009-2010. Bovendien past dit aantal uur beter bij de hoogte van de aanvullende bekostiging voor het onderwijs.

De financiering van de maatschappelijke stages blijft in 2011 gelijk aan het niveau van 2010. Dit betekent dat de scholen € 55 miljoen ontvangen voor de mas. Gemeenten ontvangen € 20 miljoen voor de makelaarsfunctie voor maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk. Dit zijn structurele gelden waarmee de uitvoering en invulling van de MaS de komende jaren gewaarborgd kan worden.

Download de complete tekst van het wetsvoorstel.