Aan de slag met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Vrijwilligerscentrales die aan de slag gaan met Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) krijgen toegang tot een nieuwe groep vrijwilligers. Daarnaast biedt MBO zicht op extra ondersteuning voor het maatschappelijk veld door de inzet van menskracht, middelen, media, massa en munten vanuit het bedrijfsleven. MBO biedt dus kansen voor vrijwilligerscentrales!

Maak MBO tot een succes

Bij verschillende vrijwilligerscentrales is MBO al goed ingebed; zij organiseren onder andere Maatschappelijke Beursvloeren, bieden het concept Dubbel Genieten aan en brengen matches tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties tot stand. Maar hoe begin je en wat maakt MBO tot een succes?

Vrijwilligerscentrales die aan de slag willen met MBO kunnen terecht bij de Stichting Samen voor Betrokken Ondernemen. De stichting ondersteunt zowel gemeenten als  vrijwilligerscentrales in het opzetten en uitbouwen van platforms voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Samen voor Betrokken Ondernemen biedt onder meer ondersteuning bij visievorming en het schrijven van werkplannen. Door als vrijwilligerscentrale samen te werken met de stichting Samen voor Betrokken Ondernemen kunnen in hoog tempo kwalitatief goede MBO programma’s worden neergezet.

Centrales in Helmond en Olst-Wijhe integreren MBO in bestaande structuur

De centrales in Helmond en Olst-Wijhe hebben voor het opzetten van hun MBO programma de hulp ingeroepen van de Stichting Samen voor Betrokken Ondernemen. Deze centrales kiezen ervoor MBO te integreren in de bestaande structuur van de vrijwilligerscentrale. Rense Proost van de Gemeente Helmond (vrijwilligersbeleid): “Wij willen geen nieuw initiatief, maar kiezen er juist voor het verbinden en versterken wat er al is. Ook willen we dat de Beursvloer niet eenmalig is, maar 365 dagen per jaar plaatsvindt zodat bedrijf en samenleving elkaar elke dag kunnen vinden.”

Ook aan de slag?

Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbetrokkenondernemen.nl of neem contact op met Reggy Broekhuijse: info samenvoor.nl of 06 55 96 47 13.