Gezamenlijke deskundigheidsbevordering

Na het stopzetten van de landelijke subsidieregeling deskundigheidsbevordering door VWS hebben de leden van het netwerk LOVZ besloten de handen ineen te slaan op dit onderwerp.

Om te beginnen is een inventarisatie gemaakt van het trainings-en cursusaanbod dat alle leden binnen hun eigen organisatie inzetten voor de uitvoerende vrijwilligers, de besturen en de (vrijwillige)coördinatoren. Deze inventarisatie maakte duidelijk dat er naast een aantal verschillen ook een behoorlijke mate van overeenkomst in het aanbod is. Het lijkt zeer de moeite waard om de mogelijkheid van een gezamenlijk aanbod basisvaardigheden te ontwikkelen en daarbij dan ook aan te sluiten op nieuwe ontwikkelingen als e-learning en blended learning (mix van internet en traditionele trainingen). Daarnaast moet het in de toekomst ook mogelijk zijn dat de verschillende organisaties op lokaal niveau hun vrijwilligers van elkaars trainingsaanbod gebruik laten maken en ook op deze wijze meer samenwerking te zoeken.

Eerste aanzet

Opleidingsdeskundigen van Humanitas, VPTZ, Het Rode Kruis, De Zonnebloem , LUVV, Mezzo, Kerk in Actie en Johanniter Hulpverlening zullen hier verder invulling aan gaan geven door een gezamenlijk projectplan te gaan opstellen. 

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerden van andere landelijke koepelorganisaties zijn van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Neem voor meer informatie contact op met Tom de Graaf, voorzitter LOVZ ( tomdegraaff quicknet.nl ) of Joost van Alkemade, directeur NOV ( j.vanalkemade nov.nl ).