Deelnemers LOVZ

Onderstaand een overzicht van alle deelnemende organisaties binnen het LOVZ.

 • Agora, landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg en andere velden.
 • Alzheimer Nederland, Alzheimer Nederland vraagt landelijk aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. 
 • Humanitas, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.
 • Inspiratienetwerk TijdVoorActie, wil dat jongeren zich in gaan zetten voor de mensen in hun omgeving die geen of weinig netwerk hebben. 
 • Johanniter Hulpverlening, biedt hulp en zorg aan mensen die door ziekte, een handicap, ouderdom of sociale omstandigheden in een afhankelijke positie verkeren.
 • Leger des Heils, een internationale beweging, met als opdracht het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
 • Mezzo, landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg.
 • Nederlandse Patiënten Vereniging, een landelijk werkzame organisatie die zich inzet voor de zorg voor het leven.
 • Nederlandse Rode Kruis, het verzachten van menselijk lijden, het verminderen van eenzaamheid en vergroten van zelfredzaamheid
 • PKN KerkinActie, verricht missionair en diaconaal werk namens de Protestantse Kerk in Nederland en een tiental kleinere kerken en organisaties.
 • Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland, is ontstaan vanuit een lokale ontstaansgeschiedenis en vanuit de basis gegroeid en niet landelijk of vanuit een institutie ontstaan.
 • Nationale Vereniging de Zonnebloem, zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd.
 • Stichting Present Nederland, Present heeft als doelstelling een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
 • Stichting Vier het Leven, organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen.
 • Unie Van Vrijwilligers Nederland, biedt praktische zorg en ondersteuning bij individuele hulpvragers.

 • Stichting Hulp in Beweging, biedt in hun eigen buurt vrijwillig hulp aan voor mensen in nood.