Dossier: Geefwet

In de Geefwet wordt onderscheid gemaakt tussen ANBI’s en SBBI’s. Het grote verschil is dat een gift aan een ANBI aftrekbaar is voor de giftgever. Giften aan SBBI’s zijn alleen aftrekbaar als het gaat om periodieke giften die bij de notaris zijn vastgelegd.

Bagatelregeling kleine ANBI's?

De regels voor ANBi’s worden aan aangescherpt. In een brief van 28 mei 2013 kondigt de Staatssecretaris deze aanpassingen aan om op te nemen in het belastingplan 2014. Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording bekendmaken. Ze daardoor verplicht een eigen website te hebben. Vereniging NOV pleit voor een bagatelregeling voor kleine ANBI’s. Het gaat om organisaties waar de kosten in tijd en geld van het opzetten en onderhouden van een website hoger zijn dan de inkomsten uit giften.

Afschaffing notariële acte

De aanpassingen in het belastingplan 2014 houden ook goed nieuws in. In dit moment is een notariële acte nodig voor periodieke giften aan ANBI’s of verenigingen met minimaal 25 leden om deze giften van de belasting te kunnen aftrekken. Om de regels te vereenvoudigen kunnen mensen vanaf 1 januari 2014 gebruik maken van een schenkingsovereenkomst tussen gevende en ontvangende partij. De Belastingdienst zal een eenvoudige model-schenkingsovereenkomst als downloadbaar ter beschikking stellen op www.belastingdienst.nl.

Giftenaftrek

In juni 2013 is het rapport van de Commissie Van Dijkhuizen (commissie inkomstenbelasting en toelagen) verschenen. Daarin wordt voorgesteld de giftenaftrek af te schaffen.