Dossier: Auteursrechten

In 2013 is de wet op het toezicht op de collectieve beheersorganisaties voor de auteurs- en naburige rechten gewijzigd. Belangrijke wijziging is de transparantere tariefstelling.

In 2013 zal de bescherming worden geschrapt (lees ook de conceptmemorie van toelichting) van geschriften zonder naam van de auteur of die niet herkenbaar terug te voeren zijn op de oorspronkelijke uitgever. Auteursrecht is bedoeld voor het beschermen van het creatieve prestatie. Dit betreft veelal liederenbundels, informatiefolders en internetteksten zonder auteur.