Blog: Een UBO in je Omgeving(swet)?

Bij NOV zitten we met leden om de tafel om allerlei wetgeving te bespreken. Dat lijkt saai, tot je er gedwongen iets mee moet doen. Of erachter komt dat je kansen hebt laten liggen. So, read this!

Grijp je kansen met de Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de Rijksoverheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling bundelen en vereenvoudigen. Het is een kans voor inwoners om meer invloed te hebben op de eigen fysieke omgeving. In co-creatie met andere partners wordt het eenvoudiger om de inrichting daarvan te bepalen. Vooral omdat de wet niet alleen de regels wil vereenvoudigen, maar vooral meer ruimte moet bieden aan initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. NOV heeft contact gezocht met het implementatiebureau voor de Omgevingswet. Samen met een aantal leden gaan we met het implementatiebureau overleggen hoe de achterban het best geïnformeerd kan worden de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet biedt.

O nee hè, nieuwe privacywetgeving!

Op de website van vereniging NOV staat heldere informatie over het gebruik van het BSN-nummer en het kopietje paspoort. Maar nu komt de nieuwe Europese privacyregelgeving die per 25 mei 2018 ook in Nederland geldt: de Algemene verordening gegevensbescherming (website Autoriteit Persoonsgegevens, met rechtsboven downloadknop). De vragen beginnen langzaam te komen. Vragen over het omgaan met privacygevoelige informatie van leden, deelnemers en cliëntenbestanden, datalekken en beveiliging. Zowel NOC*NSF als Scouting hebben uitgebreide informatie voor hun achterbannen gemaakt over hoe ze met privacygevoelige informatie kunnen omgaan. Deze informatie is binnenkort op hun website te vinden. Vanuit NOV zullen we de informatie over de nieuwe Privacywetgeving meer algemeen overzichtelijk samengevat in een factsheet op de website zetten, zodat iedereen over de informatie beschikt voor 25 mei 2018.

Verbreding Regeling Gratis VOG

Het ministerie van VWS is bezig met de beantwoording van de Motie Keijzer over de verbreding van de Regeling Gratis VOG. Daarvoor had VWS een bijeenkomst georganiseerd met gemeenten. NOV was daarbij. Er is gesproken over verruiming van doelgroep, maar ook over de kosten. NOV vraagt al jaren om een gratis VOG voor alle vrijwilligers. Het is belangrijk voor vrijwilligersorganisaties dat, wanneer ze goed veiligheidsbeleid hebben, dat geen extra geld kost. Vanuit NOV is vooral benadrukt dat de VOG slechts een middel is voor het veiligheidsbeleid van de organisaties. Dat organisaties zelf voor de sociale veiligheid binnen de eigen organisatie meer moeten doen. Opstellen van gedragsregels, meldprotocollen, risico-inventarisatie en sanctiebeleid zijn daar onderdeel van. De adviesgroep KWINK is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor deze motie.

Bestuurders dubbel geregistreerd vanwege UBO

Vanaf 26 juni is het UBO-register actief. UBO staat voor (ultimate beneficial owners) oftewel de uiteindelijke belanghebbenden van een organisatie. Het gaat om natuurlijke personen bij ondernemingen en rechtspersonen die het voor het zeggen hebben. Er is geen uitzondering gemaakt voor verenigingen en stichtingen of voor ANBI’s. Ook bestuurders van verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid , moeten hun bestuurders in het register registreren. Een gigantische operatie en weer veel administratieve lasten. In de lobbygesprekken die nu gevoerd worden in het kader van de vorming van het nieuwe kabinet kan dit punt ook mee genomen worden. Ons standpunt daarbij is niet zozeer dat het register er niet moet komen, maar dat de gegevens van de bestuurders van de organisaties bekend zijn bij de Kamer van Koophandel en dat deze eenvoudig gecombineerd kunnen worden met het UBO-register. Simpel toch? Daarnaast stelt NOV zich op het standpunt dat het principieel onjuist is om een bestuurder als uiteindelijk belanghebbende aan te merken terwijl het gaat om algemeen nut of sociaal belang.

Check de feiten

De afgelopen tijd heeft het netwerk Wet- & Regelgeving gewerkt aan twee nieuwe factsheets: factsheet regeling Huis voor Klokkenluiders en de voedselveiligheidscheck. Bij de eerste is samengewerkt met het Huis van de Klokkenluiders. In die factsheet lees je wat organisaties zelf moeten bieden aan klokkenluiders (organisaties boven de 50 medewerkers moeten verplicht een interne regeling hebben) en wat het Huis voor Klokkenluiders te bieden heeft. De facsheet voedselveiligheidscheck ligt nog voor de laatste controle bij de NVWA.

Last but not least: De lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is in volle gang.  Op de webpagina https://nov.nl/kwaliteit-en-diensten/lobbytoolkit-gr2018 is hier van alles over te lezen, maar vooral ook op Facebook en LinkedIn.

 

Vriendelijke groet van Ronald Hetem

 

Ook je kennis delen? Of bij de bron zitten?

Zo’n 6 à 7 keer per jaar komt het netwerk Wet- & Regelgeving bij elkaar. De onderwerpen kunnen heel verschillend zijn, maar gaan altijd (ook) vrijwilligers en hun organisaties aan. Weg met de notulen is sinds kort het motto. Wisselen zullen de leden een blog schrijven over de onderwerpen die ook jou aangaan! Meer informatie krijg je bij mij, Ronald Hetem, via r.hetem nov.nl

 

Draag bij aan deze website

Geef uw tips, voorbeelden en opmerkingen.


Een bijlage is optioneel. Bestandsformaat: pdf.
De maximale bestandsgrootte is 32 MB.
Na het plaatsen ontvangt u een e-mail ter bevestiging.
Het e-mailadres wordt niet bij uw bijdrage getoond.