Blog: de participatiekant van de Omgevingswet

Ook de Omgevingswet is in het netwerk Wet- & Regelgeving besproken. Deze nieuwe wet zal ingevoerd worden in 2019 en gaat over het beschermen en gebruik van de fysieke leefomgeving. Ook hier decentraliseert de overheid.

(Lees verder onder de afbeelding)

omgevingswet

De Rijksoverheid legt de uitvoering van de wet, die de bescherming en het gebruik van de leefruimte moet vormgeven, bij gemeente neer. Deze wet heeft een technische kant waarin gemeente met een stelsel van vergunningen,  ontheffingen en boetes de voorgenomen plannen en activiteiten kunnen uitvoeren en een participatiekant waarin bewoners worden betrokken bij de inrichting van de leefruimte. Welke kansen en mogelijkheden dat biedt aan georganiseerde burgers  en andere vrijwilligersorganisaties, gaan we bespreken met het Implementatiebureau Omgevingswet. Deze bijeenkomst is op 19 oktober bij NOV. Het tijdstip wordt nog bepaald. Als je erbij aanwezig wilt zijn kun je je aanmelden bij Ronald Hetem via r.hetem nov.nl

Vriendelijke groet van Ronald Hetem

P.S. Kijk hier een animatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ook je kennis delen? Of bij de bron zitten?

Zo’n 6 à 7 keer per jaar komt het netwerk Wet- & Regelgeving bij elkaar. De onderwerpen kunnen heel verschillend zijn, maar gaan altijd (ook) vrijwilligers en hun organisaties aan. Weg met de notulen is sinds kort het motto. Wisselen zullen de leden een blog schrijven over de onderwerpen die ook jou aangaan! Meer informatie krijg je bij mij, Ronald Hetem, via r.hetem nov.nl