Wet- en regelgeving

Een nieuw regeerakkoord, wetswijzigingen of invoering van Europese regelingen hebben gevolgen voor het vrijwilligerswerk. In het netwerk Wet- en regelgeving wordt informatie uitgewisseld, standpunten besproken en reacties afgestemd. Soms schrijven we gezamenlijke reacties op beleidswijzigingen of wetsvoorstellen. We geven gevraagd en ongevraagd de overheid advies. 

Deelnemers van het netwerk nemen ook deel aan formele commissies en adviesgroepen. Informatie die hieruit komt wordt gedeeld met de andere netwerkorganisaties. Een belangrijk winstpunt van het netwerk is dat u kunt delen en niet alles zelf hoeft te volgen om geïnformeerd te zijn.

Oudere berichten »

Gegevens worden opgehaald