Achtergrond

In 2012 is het concept Vrijwilligerscolleges ontwikkeld door het Kansfonds, Movisie, projectbureau Xina en Vereniging NOV. Het Kansfonds zorgde voor de stimuleringsfinanciering voor de ontwikkeling van het concept en de start in 30 gemeenten. De financiering is inmiddels stopgezet, maar de ondersteuning van de ontstane netwerken heeft het NOV vanaf 1 januari 2017 van het Kansfonds overgenomen.

In de huidige samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Ze zijn dan ook voor veel organisaties en mensen onmisbaar. Er wordt vaak veel van hen verwacht. Daarom is goede begeleiding en training steeds belangrijker. Maar er is ook veel kennis en ervaring bij vrijwilligers. Die twee kanten komen bij elkaar in de vrijwilligerscolleges die inmiddels in 30 gemeenten zijn opgezet vanuit vrijwilligerscentrales en -steunpunten. Vrijwilligers verzorgen daarin trainingen en workshops voor andere vrijwilligers. Het concept gaat uit van Leren van Elkaar.
Ook de vrijwilligerscolleges onderling leren van elkaar en wisselen onderling kennis, materialen en informatie uit via telefoon of mail of live tijdens netwerkbijeenkomsten.