Waarom belangrijk?

Het expliciet en structureel betrekken van vrijwilligers bij de besluitvorming in de organisatie past bij de professionalisering van maatschappelijke organisaties. Het is in het belang van vrijwilligers en organisaties om hen meer te betrekken. Juist in deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen, waarin een discussie gaande is over de mogelijkheden en de grenzen van vrijwillige inzet en de legitimatie van maatschappelijke organisaties.