Medezeggenschap

Verschillende organisaties hebben NOV gevraagd om ondersteuning bij het vormgeven van de dialoog met de vrijwilligers. Met dit netwerk wil NOV gezamenlijk onderzoeken hoe medezeggenschap van vrijwilligers vormgegeven kan worden zodat de waarde ervan voor vrijwilligers en voor organisaties zo maximaal mogelijk is.

In de meeste organisaties wordt nagedacht over de vraag hoe vrijwilligers betrokken kunnen worden. Er zijn allerlei vormen van meepraten en meedenken mogelijk. Welke vormen het beste passen, kan per organisatie verschillen. In veel organisaties wordt geëxperimenteerd met vormen om de kennis, ideeën, meningen en wensen van vrijwilligers te inventariseren en mee te laten wegen in de besluitvorming. Sommige organisaties hebben al een goed werkbare vorm gevonden. Al doende leert men en we kunnen ook leren van elkaar.