Vrijwilligerscentrales in gesprek met FNV Bondgenoten

Ger Deleij van FNV Bondgenoten presenteerde tijdens de NOVi-bijeenkomst van 25 september 2014 het FNV-standpunt over werkverdringing, waarbij hij op aardig wat tegengas mocht rekenen! FNV is tegenstander van de inzet van vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden op functies en werk waar voorheen mensen voor betaald zijn. Voorbeeld hiervan zijn de vrijwilligers in het bus- en streekvervoer, de huishoudelijke zorg en gehandicaptenzorg. FNV Bondgenoten gaat de strijd aan tegen deze verdringing van betaalde banen. Hiervoor heeft de bond een campagne gestart ‘stop werken zonder loon’ en halverwege augustus 2014 is een speciaal Meldpunt Werkverdringing geopend waar alle leden en niet-leden worden opgeroepen om voorbeelden van deze vorm van werkverdringing te melden.

Uitgangspunten van de campagne:

  1. Mensen die worden ingezet op betaald werk dienen daarvoor minimaal het minimumloon te ontvangen dan wel de geldende cao beloning.
  2. Mensen kunnen nooit worden verplicht tot de zogenaamde tegenprestatie. Uitsluitend op basis van vrijwilligheid kunnen mensen vrijwilligersactiviteiten verrichten.
  3. In beide gevallen geldt dat de inzet van mensen onder geen enkel beding mag leiden tot verdringing.

De campagne wordt in een aantal gemeenten gevoerd: Amsterdam, Stadskanaal, Vlagtwedde, Amersfoort, Arnhem, Den Haag en Sittard-Geleen.

Eens over de tegenprestatie, niet over arbeidsverdringing

Aan de hand van een aantal stellingen word over het onderwerp gediscussieerd. De belangrijkste conclusie is: over de inzet van vrijwilligerswerk als tegenprestatie is er een grote overeenstemming. Daar is iedereen de mening toegedaan dat dat uitsluitend mag op basis van vrijwilligheid.

Waar het gaat om verdringing van betaalde arbeid is die saamhorigheid er niet. Wanneer het gaat om diensten waar mensen van afhankelijk zijn, zoals vervoer of zorg, en de betaalde medewerker wordt wegbezuinigd, dan kan het vinden van vrijwilligers voor het ondersteunen deze mensen een taak van de vrijwilligerscentrale zijn. Het is de vrije keus van een vrijwilliger om dit vrijwilligerswerk te doen. Er zijn wel grenzen. Bemiddelen naar commerciële instellingen en bedrijven behoort niet tot de werkzaamheden van de vrijwilligerscentrales.