Verslag NOVi-bijeenkomst 29 juni 2015

Op 29 juni 2015 was de NOVi-bijeenkomst over de toekomstvisie van vrijwilligerscentrales. Zo’n vijftig NOV-leden uit de sector bogen zich over het concept-visiestuk van het NOV-bestuur. Doel van dit visiedocument is een helder en eenduidig beeld uitdragen waarvoor de branche van vrijwilligerscentrales staat, nu en in de toekomst. Deze toekomst isie vormt voor NOV het uitgangspunt van waaruit de komende jaren de landelijke en regionale belangenbehartiging en ondersteuning van vrijwilligerscentrales wordt gedaan. Tijdens de bijeenkomst kwamen er nuttige wijzigingsvoorstellen naar voren, waarbij deelnemers aangaven dat vooral ondernemerschap een grotere rol in het stuk moet spelen. En ondersteuning van het brede vrijwilligerswerk.

Tijdens de bijeenkomst gingen vijf werkgroepen aan de slag. Elk benoemden zij meerdere verbeterpunten, waarvan zij er twee plenair behandeld wilden zien. Samengevat waren de vier onderstaande punten de ingang voor de discussie:

 1. Steeds beter aansluiten bij de lokale context en verbinden worden belangrijker.
 2. Wie is nu eigenlijk de opdrachtgever?  Dat is (ook) de vrijwilliger? Vrijwilligerscentrales moeten ondersteunen bij het persoonlijk netwerk.
 3. Onafhankelijkheid en eigenheid (neutraliteit) voorop stellen en je niet laten leiden door de gemeente. Het werkveld is niet alleen de wijk, maar ook de niveaus stad, regionaal en landelijk. In de visie zouden deze schalen terug moeten komen.
 4. Ondernemerschap in kennis en advies ontwikkelen en verbinden, aanjagen van initiatief en netwerk.

 

Ondernemerschap

Zakelijkheid past bij de aanjaagfunctie die de vrijwilligerscentrale heeft. Veel VWC’s profileren zich meer dan voorheen om zichtbaar te maken wat ze kunnen en wat ze doen. VWC’s zouden daar in brutaler kunnen zijn. Hiervoor gebruiken ze alle facetten van ondernemen: het maken van projectplannen, fondsen/financiering zoeken, (prestatie-)afspraken maken etc.  Bij het ondernemen hoort ook:

 • Signaleren
 • Neutraliteit en eigenheid. De VWC is er voor de verbinding in de breedste zin van het woord. Dat is wat je wilt uitstralen en staat los van welke financier ook. Het is niet makkelijk om de onafhankelijkheid over het voetlicht te krijgen
 • Risico op concurrentie binnen welzijnsstichting

 

De juiste opdrachtgever

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zouden de opdrachtgever moeten zijn voor de VWC i.p.v. de gemeente. Hardinxveld-Giessendam heeft als beginnende centrale eerst onderzoek gedaan onder vrijwilligers en hun organisaties en daarop een plan ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft geen vrijwilligerswerkbeleid. Geen gemeentelijk beleid is ook beleid en dat kan een goed plan opleveren. Het is belangrijk dat je gesprekspartner bent van de gemeente en niet alleen uitvoerder. Soms moet je daarvoor je plek opeisen door het gesprek af te dwingen.

Meer netwerk en aanjagen, minder bemiddelen

Hoewel veel vrijwilligerscentrales bemiddelen, is dat oude terminologie. Het gaat veel meer om aanjagen. De VWC is een van de aanjagers van de participatiesamenleving. Daarbij moeten ze zich niet laten leiden door de waan van de dag. Het is belangrijk dat ze kijken naar de schaal waarop de VWC zich inzet. De ene keer zijn dat wijken en buurten, maar andere zaken moeten worden stadsniveau worden aangepakt of zelfs op regionaal niveau. Onderlinge samenwerking moet daarom opgenomen worden in het visiedocument.

Ondernemerschap en samenwerking helpen bij het opzetten van een lokaal expertise centrum, maar dit vraagt ook een flexibele schil. VWC’s moeten het met weinig betaalde medewerkers doen en alleen door de inzet van zelfstandigen of deskundige vrijwilligers kan de VWC waarmaken dat ze het lokale expertisecentrum is voor de vrijwillige inzet.

EVC en diversiteit

Het onderwerp erkenning verworven competenties (EVC) staat niet in de toekomstvisie. Dit is wel van belang, ook in het kader van de maatschappelijke stage.  Een ander ontbrekend onderwerp is diversiteit. VWC’s zijn er voor alle vrijwilligers. Voor ondernemerschap zijn speciale doelgroepen belangrijk. Denk hierbij aan kwetsbare medelanders of mensen die grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt of eenzamen zijn. Bij het je niet laten leiden door de waan van de dag hoort ook heel duidelijk het niet alleen focussen op kwetsbare groepen, maar juist op de sterke vrijwilligers.

Conferentie Vrijwilligerscentrales 5 november

Op 5 november is de tweejaarlijkse conferentie voor vrijwilligerscentrales. Het thema is observeren. Wat gebeurt er in de participatie maatschappij. Voorbeelden van de actiefburgerschap worden gepresenteerd. De conferentie is in het Akoesticum in Ede. De aankondiging en uitnodiging wordt later in juli verstuurd.

Downloads

 1. Voor het opfrissen van het geheugen over de dynamiek van vrijwillige inzet in de leefwereld en systeemwereld de presentatie over: De: hybride motor van vrijwillige inzet in drie afbeeldingen. Presentatie door Cees van den Bos. Download de presentatie.
 2. Een voorbeeld van een vrijwilligerscentrale die zich in en voor de participatiemaatschappij ontwikkeld heeft: De PEP-route. Presentatie door Fenna Noordermeer. http://prezi.com/bjqkjj2jf1i3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
 3. In de afgelopen maanden is er een vragenlijst uitgezet onder vrijwilligerscentrales over lokale ondersteuning van het vrijwilligerswerk, de financiering daarvan en de (gewenste) rol en positie van vrijwilligerscentrales: De branche in beeld. Presentatie door Ronald Hetem. Download de presentatie.
 4. De uitgewerkte inhoud van de flip-over vellen die door de 5 werkgroepen zijn gemaakt. Download het bestand.

 NOVi juni 2015