Update oktober 2013

skanfonds

Deze content is van het Skanfonds  Logo SkanFonds

 

De afgelopen maanden zijn alle projectcoördinatoren druk bezig geweest hun Vrijwilligerscollege op te zetten. Na een opstartfase worden nu de eerste ervaringen opgedaan.  

Maak het jezelf gemakkelijk

Waarom moeilijk beginnen als het gemakkelijk kan? Dat is op veel plekken het uitgangspunt geweest. De meesten hebben zich daarom in eerste instantie vooral gericht op contacten en mogelijkheden die er al lagen. Goede contacten met het bedrijfsleven? Begin dan met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Goede contacten met dorpsbewoners? Begin dan met het betrekken van burgers. Op deze manier weten veel locaties op korte termijn toch één of twee concrete resultaten te boeken en het Vrijwilligerscollege concreet zichtbaar te maken. Dit werkt goed omdat mensen zich hierdoor een beter beeld kunnen vormen van wat het Vrijwilligerscollege te bieden heeft én omdat mensen nu eenmaal eerder op een rijdende dan stilstaande trein springen.

Bewustwordingsproces in gang zetten

Maar weinig vrijwilligers denken uit zichzelf aan deskundigheidsbevordering. Dit bleek onder meer uit gesprekken die medewerkers van Het Bolwerk voerden met dorpsbewoners in Noordoost Friesland. Mea Groenendaal en Reina Hes vertellen daarover: “Je ziet dat veel vrijwilligers liever blijven stuntelen dan dat ze om hulp vragen. Ze zijn bang om dom over te komen en gaan dan, bijvoorbeeld, met een rolstoel op stap terwijl ze niet goed weten hoe ze met een rolstoel van de stoep af moeten gaan. Het komt niet in ze op om op zoek te gaan naar een rolstoeltraining.” Die omslag in denken moet er wel komen wil het Vrijwilligerscollege een succes zijn. Vrijwilligers moeten zich er bewust van worden dat iedereen (en dus ook zijzelf) iets kan leren aan en van een ander. En ze moeten gaan beseffen dat zij door bij te leren hun eigen vrijwilligerswerk leuker kunnen maken. De komende periode gaat Het Bolwerk zich richten op het tot stand brengen van zo’n bewustwordingsproces . Hierin zien zij ook een belangrijke taak weggelegd voor de samenwerkende vrijwilligersorganisaties. Ook zij moeten hun vrijwilligers beter laten weten wat de mogelijkheden zijn en dat vrijwilligers zelf met hun “vraag” of “aanbod” naar het Vrijwilligerscollege kunnen stappen.

Een gouden aanbod voor maatschappelijk bewuste ondernemers

De afgelopen jaren heeft het Vrijwilligersnetwerk Veenendaal flink geïnvesteerd in goede contacten met het bedrijfsleven. Ondanks een mooi netwerk en regelmatig overleg met het platform maatschappelijk bewust ondernemen bleef het lastig de investering in het bedrijfsleven daadwerkelijk te verzilveren. Bedrijven die maatschappelijk bewust willen ondernemen klopten wel aan bij het Vrijwilligersnetwerk, maar veel meer dan een middag boompjes planten of een speeltuin opknappen had men eigenlijk niet te bieden. Dat is met de komst van Vrijwilligerscollege veranderd. Projectleider Karin Hammink: “Ik sta er van te kijken hoe gemakkelijk het is om bedrijven mee te laten doen aan het Vrijwilligerscollege. Er zijn veel bedrijven die wel wat willen doen, maar ze hebben de contacten niet of weten niet hoe of waar ze moeten beginnen met maatschappelijk bewust ondernemen. En dan komen wij met een concrete vraag die perfect aansluit bij hun expertise. Dat pakken ze dan met beide handen aan!” Karin heeft al vele voorbeelden van organisaties en bedrijven die een vraag van haar hebben gehonoreerd: het ROC stelt klaslokalen ter beschikking, een restaurant die ze vroeg om een twee uur durende hospitality training, bood gelijk een hele dag training aan en kwam met allerlei andere ideeën over wat men nog meer zouden kunnen bieden. Karins ervaringen laten zien dat het Vrijwilligerscollege niet alleen aansluit bij de behoeften van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, maar ook tegemoet komt aan een sterke behoefte van bedrijven om iets te doen voor de samenleving dat echt aansluit bij wat het bedrijf zelf kan en doet. Karins gouden tip voor het betrekken van bedrijven: “Aarzel niet en vraag gewoon om wat je wilt hebben: een trainer, ruimte, facilitering. Het is gemakkelijker dan je denkt.”

Online behoeftenonderzoek 

Om een beeld te krijgen van vraag en aanbod onder vrijwilligers, zette iDoe in Leiden een online behoeftenonderzoek op hun website. “Het aantal reacties op het behoeftenonderzoek was voor ons echt een hoogtepunt de afgelopen periode. We hadden in korte tijd 158 ingevulde vragenlijsten!” De lijsten zijn ingevuld door zowel actieve vrijwilligers als geïnteresseerden. Veel mensen vulden niet alleen hun vraag in, maar gaven aan ook zelf over kennis of kunde te beschikken die zij willen delen. Het online onderzoek was hierin zo succesvol dat het inmiddels offline is gehaald om te zorgen dat iedereen die nu een aanbod heeft gedaan benaderd kan worden. Daarnaast is een van de vrijwillige scouts druk in de weer met de analyse van het behoeftenonderzoek om te achterhalen waar precies vraag naar is. Sommige onderwerpen sprongen er wel al direct uit, zo is er veel vraag naar trainingen rondom conflicthantering en grenzen stellen.

Uit de eerste gesprekken met mogelijke trainers blijkt dat velen niet alleen een workshop of intervisie willen verzorgen omdat zij hun eigen kennis of kunde willen overdragen, maar vooral omdat zij een verandering tot stand willen brengen, bijvoorbeeld willen zorgen dat mensen beter gaan tillen. Een belangrijke motivatie om in het achterhoofd te houden bij het benaderen van mogelijke trainers.

Wil je meer weten over het behoeftenonderzoek in Leiden? Neem dan contact op met: vrijwilligerscollege i-doe.nl

Praktijkvoorbeeld: talenten zien

Een belangrijk onderdeel van het Vrijwilligerscollege is beseffen dat iedereen een talent heeft en iedereen iets kan leren aan een ander. Een mooi voorbeeld vond laatst plaats in Dokkum waar in korte tijd twee blinde heren aanklopten bij Het Bolwerk. De ene zocht een maatje maar kon er geen vinden omdat alle potentiële maatjes geen ervaring hadden met blinden en er daarom huiverig waren om aan een blinde gekoppeld te worden. De ander kwam met zijn eigen maatje en was op zoek naar vrijwilligerswerk. De koppeling was snel gemaakt: de ene zou maatjes kunnen trainen in de omgang met blinden zodat de ander een eigen maatje zou kunnen krijgen. En wie weet op termijn zelf een training verzorgen.

 

Meer informatie

www.vrijwilligerscolleges.nl

vrijwilligerscolleges skanfonds.nl