Samenwerking tussen vrijwilligerscentrales en opbouwwerk

Tijdens de NOVi-bijeenkomst van 20 mei 2014 was één van de onderwerpen samenwerking tussen vrijwilligerscentrales en opbouwwerk. Wat zijn de ervaringen?

Nieuwe verhoudingen 

Als gevolg van de nieuwe verhoudingen krijgen Vrijwilligerscentrales te maken met andere opdrachten, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Voor wijkgericht werken en de ondersteuning van individueel (ongebonden) vrijwilligerswerk in dorpen en steden is de voor de hand liggende samenwerkingspartner de opbouwwerker. Een aantal centrales heeft hiermee goede ervaringen. Voor deze bijeenkomst hebben Nicolle Zelissen (opbouwwerk) en Hilly Schols (vrijwilligerscentrale Eindhoven) een filmpje over de samenwerking gemaakt: http://youtu.be/dzIrrdUkDxQ

Ervaringen van andere vrijwilligerscentrales

Een aantal deelnemers heeft ook goede ervaringen met de samenwerking met opbouwwerk, waaronder Via Arnhem. Het blijkt makkelijker te gaan wanneer de centrale en het opbouwwerk onder een en dezelfde welzijnsorganisatie vallen. Zoals het filmpje laat zien, krijgen de centrales door de samenwerking zicht op mensen die anders niet bij een vrijwilligerscentrale terecht komen. Ook werkt de samenwerking andersom. Het levert nieuwe vrijwilligersklussen op in wijken en buurten. De opbouwwerker weet wat er in een wijk speelt en kan de vraag naar vrijwilligers direct bij de vrijwilligerscentrale neerleggen.