Personeelsbeleid, competenties en profielen

Een vacature in de organisatie? Werken met een goed gebalanceerd team? Duidelijke functieprofielen en competentiebeschrijvingen binnen de organisatie scheppen duidelijkheid over eisen en verwachtingen. Hier vindt u voorbeelden van profielen en competenties waar vrijwilligerscentrales mee werken. 

Functieprofielen COC Limburg

Auteur: COC-Limburg

Beschrijving: Dit document bevat functieprofielen van verschillende bestuursfuncties, verschillende type medewerkers en de vrijwilligerscoördinator. Er wordt een beschrijving gegeven van de functie, de benodigde competenties en een aantal verwachtingen van de organisatie wat betreft aanwezigheid en tijdsinvestering.

Beschikbaar via de website van COC-limburg.  

U kunt het document ook direct downloaden via: http://www.coclimburg.nl/docs/Functieprofielen.doc 

Checklist, functie- en taakbeschrijving

Auteur: Vrijwilligerscentrale Flevoland

Beschrijving: Checklist (2 pagina’s) die gebruikt kan worden ter beschrijving van een functiebeschrijving voor de vrijwilliger en de aanverwante taken en voorwaarden.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligersflevoland.nl/files/bijlage111.pdf

Uitgebreide functieprofielen

Auteur MOVISIE (CIVIQ)

Beschrijving: Dit document bevat de functieprofielen voor een consulent A, een vrijwillige (balie)medewerker voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk en een sportconsulent Servicepunt Vrijwilligerswerk. De plek in de organisatie, de functie en functie-eisen, de taken en onderdelen van het werk worden per functie uitgewerkt.

U kunt het document hier downloaden: Functieprofielen

Toolkit Goed Bestuur

Auteur: Fonds PGO 2005

Beschrijving: In deze toolkit worden met behulp van een checklist een aantal belangrijke onderwerpen toegelicht, waarmee een bestuurder van een non-profitorganisatie te maken krijgt. De checklisten beginnen bij de sturing van de organisatie, het formuleren van een beleidsplan, hoe er vergaderd kan worden en het opstellen van profielen voor bestuursfuncties. Ook wordt aandacht besteed aan vrijwilligers die in de organisatie doorgaans een zeer belangrijke positie innemen. Bij de financiële positie en de uitbouw en continuïteit van de organisatie komt fondswerving en sponsoring aan de orde. Tot slot wordt de aansprakelijkheid van bestuurders belicht.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligerscentraledoetinchem.nl/files/toolkit.pdf