Interculturalisatie

De methodiek Centrales Full Colour is speciaal ontwikkeld voor steunpunten vrijwilligerswerk die aan de slag willen (of moeten) met interculturalisatie. 

Vrijwilligerssteunpunten krijgen steeds vaker vragen voor ondersteuning vanuit vrijwilligersorganisaties, vanuit de gemeente of door vrijwilligers. Het is van belang om adequaat op deze vragen in te spelen. Door zich te positioneren als matchmaker tussen samenleving, organisaties en lokale overheid, wordt de vrijwilligerscentrale een interessante partner voor alle partijen. Hierdoor verbreedt de centrale zijn klantenbestand en slaagt er beter in om de verschillende groepen in de lokale situatie te bereiken en met een passend aanbod te bedienen. 

Met behulp van deze methodiek kan de vrijwilligerscentrale de bemiddelende rol tussen deze partijen invulling geven. Hij biedt het steunpunt een makkelijke en bruikbare wijze om tot samenwerking te komen met betrokken organisaties en gezamenlijk de vragen rond de inkleuring van het vrijwilligerswerk aan te pakken.

Download hier de clickable pdf

centralesfullcolour