Financien en fondsenwerving

Goede ideeën genoeg, maar hoe financiert u ze? Fondsenwerving is een vak apart. Hier vindt u verschillende handleidingen en handige instrumenten voor een succesvolle zoektocht naar subsidie voor uw projecten. 

Handleiding opstellen subsidieaanvraag

Auteur: Reed Business Information/Subsidie Totaal

Beschrijving: Deze handleiding behandelt de noodzakelijke stappen voor het opstellen van een aanvraag, te beginnen met het verzamelen, selecteren en toepassen van informatie. Ook wordt iets verteld over hoe fondsen aanvragen behandelen. Verder bevat de handleiding een lijst met aandachtspunten voor het doen van een succesvolle subsidieaanvraag.

Beschikbaar via: http://www.vrijwilligerswerk.nl/web/show/id=76545  

Fondsenmatrix MOVISIE

Auteur: MOVISIE

Beschrijving: De fondsenmatrix is een hulpmiddel van MOVISIE om snel inzicht te krijgen waar u welke fondsen vandaan haalt of waar u zich op wilt richten.

Download hier de Fondsenmatrix van MOVISIE

Sponsoring voor Natuur en landschap

Auteur: Landschapsbeheer Nederland e.a.

Beschrijving: Stappenplan voor het werven van sponsorgelden. Geschreven voor natuur en landschapsorganisaties, maar ook voor andere organisaties zinvolle tips voor het opzetten en uitwerken van sponsoractiviteiten. Gaat in op vragen als: past sponsoring bij mijn organisatie? Waarom op zoek naar sponsors? Welke activiteiten zijn geschikt voor sponsoring? Hoe vind en benader ik sponsoren etc.

U kunt het document hier downloaden: Handleiding Sponsoring voor Natuur en landschap

Zelffinanciering voor sociale ondernemers

Auteur: Scholten & Franssen Consultancy B.V., 2007

Beschrijving: Deze toolkit is geschreven voor managers, bestuurders en medewerkers van stichtingen en verenigingen die hun inkomsten willen diversifiëren en flexibiliseren. De toolkit beschrijft de ‘Earned Income’ methode en de voordelen en risico’s die deze heeft voor non-profit organisaties. Ook bevat deze toolkit werkbladen waarmee organisaties hun zelffinancierings-potentieel kunnen onderzoeken, en ‘Earned Income’ strategieën kunnen ontwikkelen.

Meer over Scholten & Franssen Consultancy B.V. en Sociaal Ondernemen op: http://www.socialinbusiness.nl/?

Overzicht voor het verkrijgen van financiële middelen

Auteur: Habitat Platform, 2006

Beschrijving: Dit document bevat een overzicht van websites met subsidiemogelijkheden voor non-profit organisaties

Voor meer informatie over Habitat Platform zie http://www.habitatplatform.nl

Download hier het Overzicht subsidiemogelijkheden voor non-profit organisaties

Fondsen voor zelforganisaties

Auteur: Forum/2003

Beschrijving: Overzicht van Nederlandse fondsen. Gestructureerd naar doelgroep en specifieke thematiek, bijvoorbeeld jongeren, vrouwen, ouderen of cultuur, achterstand of ontwikkelingssituatie. Gericht op zelforganisaties, maar gaat om algemene fondsen (bijv. Oranje Fonds) dus ook bruikbaar voor algemene vrijwilligersorganisaties.

Beschikbaar via: http://www.forum.nl/Portals/0/starterspakket.pdf 

Meer bruikbare instrumenten

http://www.vrijwilligerswerk.nl/web/show/id=76545