Ervaringen met Vrijwilligerscolleges

In samenwerking met Vereniging NOV en Movisieis het Skanfonds in 2012 gestart met de introductie van het Vrijwilligerscollege. Tijdens de NOVi-bijeenkomst van 25 september zijn er twee presentaties geweest vanuit vrijwilligerscentrales. De centrales in Leiden en Dokkum die colleges zijn gestart, laten zien dat het concept flexibel in gezet kan worden.

Hilly Geleijnse, iDOE uit Leiden: “In Leiden hebben we een aantrekkelijk aanbod voor een brede groep gerealiseerd. De trainingen bieden naast kennisuitwisseling ook talentontwikkeling, ontspanning, waardering en ontmoeting Het vrijwilligerscollege bestaat daar naast de vrijwilligersacademie. De vrijwilligers worden op hun talent aangesproken en het College wordt gedragen door vrijwilligers. Er is grote betrokkenheid van vrijwilligers. Er zijn werkgroepen voor trainers, bijeenkomsten met uitvoerende vrijwilligers en er is een vrijwilliger geworven om de vrijwilligers te begeleiden. Daarvoor zal er een digitaal platform worden ontwikkeld voor alle vrijwilligers in Leiden. Dit platform moet een ontmoetingsplek worden voor vrijwilligers.”

Mea Groenendaal, Vrijwilligerscentrale Dokkum: “Het vrijwilligerscollege in Dokkum is breed en stevig opgezet. In de eerste fase van het vrijwilligerscollege hebben ze zich vooral gericht op alle clubs die moesten verzelfstandigen, en trainingen en matches gemaakt zodat deze dat konden doen. Ze zijn inmiddels in alle dorpen een vrijwilligerscollege gestart waardoor het gebiedsgericht wordt ingezet. De dorpscoördinatoren van de burenhulpdienst zijn aangetrokken als talentscout en hebben hiervoor een training gekregen. Net als de Meitinkers en de Mienskipswurkers. In de aankomende periode komt er een nieuwe website met vraag en aanbod en een beursvloer, dan wordt het College echt gelanceerd en bekend gemaakt en nog meer vrijwilligers in de uitvoering betrokken.”