Conferentie Vrijwilligerscentrales 2013

Tijdens de Conferentie Vrijwilligerscentrales 2013 hebben 104 medewerkers van vrijwilligerscentrales inzichten uitgewisseld over wat zij als vrijwilligerscentrale willen en kunnen betekenen voor de lokale samenleving en welke specifieke unique selling points centrales hebben. Tijdens de conferentie spiegelden ze hun denkbeelden aan die van collega’s. 

Tijdens de conferentie waren een aantal interessante sprekers, waarvan u hieronder de filmbeelden kunt terug zien: Nico de Boer, Cees van den Bos en Marius Ernsting.

U kunt hier, als u lid bent van Vereniging NOV, ook de presentaties downloaden van:

Download hier ook de flitspresentaties van de vrijwilligerscentrales:

Beleidsdocumenten 

Speciaal voor de conferentie hebben ook een aantal steunpunten hun beleid voor de toekomst geupload. Bekijk hier:

Stemkastsessie (doe hem zelf nog een keer)

Tijdens een stemkastsessie gingen de deelnemers in op de positie van de centrales die ze lokaal hebben en welke visie, missie en strategie ze hebben bij de transities in het sociale domein. We behandelden onder ander onderstaande vragen. Download hier de vragen en hier de resultaten.

  • Mag je zelf bepalen welke wie je belangrijkste doelgroepen zijn?
  • Wie is jouw opdrachtgever?
  • Welke diensten vindt jouw gemeente in 2014 het belangrijkst?
  • Als het aan jou lag, welke diensten zijn dan het belangrijkst in 2014?
  • Wie profiteert het meest van het werk van de VWC?
  • Is een VWC noodzakelijk?
  • Met welke ondersteunende activiteiten zou jij het eerst stoppen?
  • Waar liggen de grootste uitdagingen/kansen voor VWC’s?

Debat Kruip in de huid van...

Als afsluitend onderdeel van de conferentie was er een debat waarbij de deelnemers werden ingedeeld in drie groepen: burger, vrijwilligerscentrale of gemeente. Aan de hand van twee casussen speelde gespreksleider Marike Kuperus de partijen 'tegen elkaar uit'. Er mocht gelachen worden en dat werd er dan ook. De twee casussen waren:

Casus 1 Alleen nog maar zorg
Het is een besluit van hogerhand; de vrijwilligerscentrale gaat zich vanaf 2015 alleen nog maar richten op zorg, de hulp voor elkaar. Daar is de nood het hoogst, de vraag dynamisch, de inzet van de grootste meerwaarde. Wat zegt de wethouder, doet de burger en denkt de centrale zelf?
 
Casus 2 In zee met MacDonald's
De wethouder slaat de regionale krant op en ziet het meteen: Vrijwilligerscentrale verdient aan vrijwilligers bij McDonald's. Hij hoort de kritische raadsleden al. De vrijwilligerscentrale heeft een lucratief contract met Aldi, McDonald's en Moszkowicz Advocaten. Werkelozen worden een jaar lang als vrijwilliger ingezet bij deze bedrijven. Tachtig procent krijgt daarna een baan en de centrale krijgt € 100.000,- voor de bemiddeling. Hoe reageren de ambtenaar de directeur en de werkeloze?