Als steunpunt meedoen aan Meer dan handen vrijwilligersprijzen ...

Vereniging NOV vraagt alle vrijwilligerscentrales mee te werken aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Vereniging NOV ondersteunt de Meer dan handen vrijwilligersprijzen omdat dit een prachtige gelegenheid is om de volle breedte van het vrijwilligerswerk ten toon te stellen. Niet alleen aan het brede publiek, maar ook aan de landelijke overheid en met name de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken. Ook vrijwilligerscentrales moeten goed zichtbaar zijn in dit traject. Wij zouden het daarom geweldig vinden als u lokale initiatieven en organisaties vraagt om mee te doen. En die initiatieven zullen het waarderen als u hen hierop attendeert.

Waarom werk je als vrijwilligerscentrale mee aan de Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2013? Zichtbaarheid is een goede reden om mee te doen, maar er is nog een aantal andere redenen om mee te doen. Meedoen zal overigens weinig van uw tijd vragen.

Op Vrijwilligerswerk.nl

Als een organisatie of initiatief uit uw gemeente of regio zich inschrijft, kunt u op de website van de Meer dan handen vrijwilligersprijzen komen. Dit regelt u door een mail te sturen naar meerdanhanden movisie.nl, met daarin de naam het project, uw logo en een tekst over de vrijwilligerscentrale van maximaal 50 woorden. MOVISIE (uitvoerder van de vrijwilligersprijzen) plaatst deze informatie, inclusief de initiatieven die uw vrijwilligerscentrale ondersteunt. U kunt natuurlijk ook op uw eigen media (website, nieuwsbrieven, sociale media) laten weten dat u deze initiatieven ondersteunt.

Facebook, Metro en Koffietijd

Afhankelijk van het aantal vrijwilligerscentrales dat meedoet, staat er wekelijks een vrijwilligerscentrale centraal op de facebook-pagina (www.facebook.com/Vrijwilligersprijzen). Met natuurlijk een oproep om eens binnen te lopen bij één van de vrijwilligerscentrales in Nederland. MOVISIE probeert ook dit jaar weer Koffietijd en Metro in te schakelen. Als dat lukt, zal er zeker specifiek aandacht komen voor vrijwilligerscentrales, net als in 2012.