De NOV-netwerken

Netwerken zijn voor het moderne vrijwilligerswerk van levensbelang. Vereniging NOV opereert daarom als spin in het web. Wij zijn in staat om groepen bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld op basis van thema of sector. We kennen nu een aantal actieve netwerken: 

NOVi (vrijwilligerscentrales)

Dit netwerk verbindt regionale netwerken van vrijwilligerscentrales en organiseert de uitwisseling van kennis voor alle vrijwilligerscentrales. Lees meer over NOVi.

Netwerk Zorg (LOVZ)

LOVZ (Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg) is een platform van landelijke vrijwilligersorganisaties (met vaak regionale of lokale afdelingen) die met vrijwilligers in de zorg werken. Zij overleggen regelmatig over prangende zaken die zich in de zorg afspelen. Lees meer over het LOVZ en de deelnemende organisaties.

Netwerk Wet- en regelgeving

Dit netwerk is een gelegenheidsnetwerk waar u zo bij aan kunt schuiven. Een harde kern van organisaties heeft overleg over de gevolgen van wetten als de Geefwet, auteursrechten, hygiëne en nog veel meer. Niet zelden gaan we over deze onderwerpen in overleg met Kamercommissies. Hou de agenda in de gaten! Lees meer over het netwerk Wet- en regelgeving.

Lobby en Communicatie

Veel vrijwilligersorganisaties en ondersteuners kunnen prima communiceren over hun doelstellingen en richten daar soms ook een krachtige lobby op in. In het netwerk Lobby en Communicatie geven de leden van Vereniging NOV elkaar inzicht elkaars activiteiten en zoeken ze de samenwerking op om de condities voor het vrijwilligerswerk te vebeteren en misstanden tegen te gaan. Lees meer over Lobby en Communicatie

Vrijwilligerscolleges

In de huidige samenleving wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers. Ze zijn dan ook voor veel organisaties en mensen onmisbaar. Er wordt vaak veel van hen verwacht. Daarom is goede begeleiding en training steeds belangrijker. Maar er is ook veel kennis en ervaring bij vrijwilligers. Die twee kanten komen bij elkaar in de vrijwilligerscolleges die inmiddels in 30 gemeenten zijn opgezet vanuit vrijwilligerscentrales en -steunpunten. Lees meer over het netwerk Vrijwilligerscolleges

Internationaal

Ook het venster naar het buitenland staat wijd open. Vereniging NOV is actief lid van de internationale organisatie IAVE en de Europese CEV.