Voorwaarden voor lidmaatschap

Als lid van Vereniging NOV moet u rechtspersoonlijkheid bezitten.  Uw organisatie is een landelijke, regionale of lokale vrijwilligers- of koepelorganisatie, of een ondersteuningsorganisatie zoals een vrijwilligerscentrale.
Sinds december 2016 kent Vereniging NOV ook een aspirant-lidmaatschap voor beginnende vrijwilligersinitiatieven nog zonder juridische structuur, voor een maximum-duur van 3 jaar. Vereniging NOV kan nadere vereisten verbinden aan het lidmaatschap. Lees ook de statuten van Vereniging NOV.