Onze leden

Veel vrijwilligersorganisaties, koepels en ondersteuningsorganisaties zijn lid van NOV. Bekijk hier wie onze leden zijn.

Agora Beroepsvereniging
www.agora-beroepsvereniging.nl
Sector: zorg

Aikido Nederland
www.aikidonederland.nl
Sector: sport

Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN)
Utrecht www.avvn.nl
Twitter: @AVVN_nl — Facebook: avvnnl
Sector: natuur
Doelgroep: hobbytuinders

Algemene Hulpdienst Nieuwegein
Nieuwegein www.hulpdienstnieuwegein.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: vrijwiligers en kwetsbare inwoners (zieken, ouderen, inwoners met een functiebeperking, eenzame mensen) en hun mantelzorgers

Algemene Nederlandse Sjoelbond
Groesbeek www.sjoelsport.nl
Sector: sport

Alzheimer Nederland
Amersfoort www.alzheimer-nederland.nl
Twitter: @alzheimernl — Facebook: AlzheimerNederland
Sector: gezondheid
Doelgroep: mensen met dementie en hun naasten
Netwerken: LOVZ (Zorg)

American Football Bond Nederland
www.afbn.nl
Sector: sport

Amnesty International, afd. Nederland
Amsterdam www.amnesty.nl
Twitter: @amnestynl — Facebook: amnestynl

ANWB Vrijwilligers
Den Haag www.anwb.nl
Twitter: @anwb — Facebook: anwb
Sector: recreatie en mobiliteit
Netwerken: Jeugd, Wet- en regelgeving

Blink
Gennep www.blinkuit.nl
Sector: zorg
Doelgroep: mensen met een beperking, chronich zieken.
Werkt met In veilige handen

Bob en Sleebond Nederland
Delft www.bsbn.nl
Sector: sport

Buddy Netwerk
Den Haag buddynetwerk.nl
Twitter: @HeuvelLi — Facebook: buddynetwerkdenhaag
Sector: welzijn

BWI Papendrecht
Papendrecht
Sector: welzijn

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)
Utrecht www.cnv.nl
Twitter: @vakbond — Facebook: vakbond
Sector: vakbond
Doelgroep: werknemers
Aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk
Netwerken: Jeugd, Kwaliteit, LOVZ (Zorg), NOVi, Wet- en regelgeving

Christen-Democratisch Appèl (CDA)
Den Haag www.cda.nl
Twitter: @cdavandaag — Facebook: kiesCDA
Sector: politiek

CMO STAMM
Groningen cmostamm.nl
Twitter: @cmostamm
Sector: welzijn

Coöperatie WeHelpen
Breda www.cooperatiewehelpen.nl
Twitter: @WeHelpen — Facebook: WeHelpen

De Hoop GGZ
Dordrecht www.dehoop.org
Sector: zorg

De Regenboog Groep
Amsterdam www.deregenboog.org
Twitter: @Regenboog020 — Facebook: deregenbooggroep
Sector: welzijn
Doelgroep: kwetsbare groepen

Deedmob
Echt
Twitter: @deedmobglobal — Facebook: deedmob
Sector: startup vrijwilligerswerk
Doelgroep: vrijwilligersbreed

Diabetesvereniging Nederland
Leusden www.dvn.nl
Twitter: @diabetesNL — Facebook: DiabetesVerenigingNL
Sector: welzijn

Dierenbescherming, Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Den Haag www.dierenbescherming.nl
Twitter: @dierbescherming — Facebook: deDierenbescherming
Sector: natuur

Federatie Oosterse Gevechtskunsten
fogevechtskunsten.nl
Sector: sport

Federatie van Sportmedische Instellingen
Bilthoven www.sportgeneeskunde.com
Sector: sport

FNV
Utrecht www.fnv.nl
Twitter: @fnv — Facebook: FNVonline
Sector: politiek

Gay Union Through Sports
Amsterdam www.homosport.nl
Twitter: @GayUTSports — Facebook: GayUTSports
Sector: sport

Gehandicaptensport Nederland
Nieuwegein www.gehandicaptensport.nl
Twitter: @sportbondgsn — Facebook: GehandicaptensportNederland
Sector: sport

Handjehelpen
Utrecht www.handjehelpen.nl
Twitter: @HandjehelpenUT — Facebook: Handjehelpen
Sector: welzijn
Doelgroep: mensen met beperking

Hart voor Veenendaal
Veenendaal
Sector: welzijn
Doelgroep: mensen die onder de armoede grens leven en niet gezien worden

Het Begint Met Taal
Utrecht www.hetbegintmettaal.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: migranten met een taalvraag

Het Geldersch Landschap
Arnhem www.mooigelderland.nl
Sector: landschap

Het Nederlandse Rode Kruis
Den Haag www.rodekruis.nl
Twitter: @rodekruis — Facebook: rodekruis
Sector: veiligheid

Het Vergeten Kind
Utrecht www.hetvergetenkind.nl
Twitter: @hetvergetenkind — Facebook: hetvergetenkind
Sector: jongeren
Doelgroep: kinderen (0 - 18 jaar) die sociaal uitgesloten zijn of dreigen te raken
Werkt met In veilige handen

Holland Surfing Association
Den Haag www.hsa.nl
Sector: sport

HugoHopper, vervoersvereniging Heerhugowaard
Heerhugowaard www.hugohopper.nl
Facebook: vvhugohopper
Sector: vervoer
Doelgroep: alle inwoners van heerhugowaard, doelgroepenvervoer (inwoners met beperking, inwoners die minder valide zijn)

Huis voor de Zorg
Sittard www.huisvoordezorg.nl
Twitter: @huisvoordezorg — Facebook: HuisvoordeZorg1

Humanitas, Ver. voor Maatschappelijke Dienstverl. en Samenlevingsopbouw
Amsterdam www.humanitas.nl
Twitter: @humanitasNL — Facebook: humanitasnederland
Sector: welzijn
Doelgroep: diversen
Werkt met In veilige handen
Netwerken: LOVZ (Zorg)

IPSOInstellingen PsychoSociale Oncologie
Almere www.humanitas.nl
Sector: gezondheid
Doelgroep: (ex)kankerpatiënten hun naasten en nabestaanden allen geraakt door kanker.

IVN Nederland
Amsterdam www.ivn.nl
Sector: natuur

Jeugdreuma Vereniging Nederland
Rijen www.jeugdreumavereniging.nl
Twitter: @jeugdreumaver — Facebook: jeugdreumavereniging
Sector: zorg
Doelgroep: patienten en ouders patienten jeugdreuma

Johanniter Nederland
Den Haag www.johanniter.nl
Sector: zorg
Netwerken: LOVZ (Zorg)

Jong Nederland
Tilburg www.jongnederland.nl
Sector: jongeren

Jong Nederland Limburg
Melick www.jnlimburg.nl
Sector: jongeren

Judo Bond Nederland
Nieuwegein www.jbn.nl
Sector: sport

Karate-Do Bond Nederland
Maarsbergen www.kbn.nl
Sector: sport

KBO-Brabant
s-Hertogenbosch www.kbo-brabant.nl
Twitter: @kbo_brabant — Facebook: kbobrabant
Sector: ouderen
Doelgroep: senioren

KBO-PCOB
Utrecht www.kbo-pcob.nl
Twitter: @kbo_pcob
Sector: ouderen

KernKracht
Gouda
Twitter: @kernkracht_ — Facebook: KernKracht
Sector: gezondheid
Doelgroep: ggz, daken thuislozen, 0-100 jr

Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond
Zeist www.knkv.nl
Sector: sport

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
Nieuwegein www.watersportverbond.nl
Sector: sport

Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland
Wemeldinge www.oranjebond.nl
Facebook: OranjebondKBOV1660797907506390
Sector: algemeen
Doelgroep: oranjeverenigingen

Koninklijke Nationale Autosport Federatie KNAF
Zoeterwoude-Rijndijk www.knaf.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandsche Kegelbond
www.kegelbond.nl
Facebook: Kegelbond
Sector: sport

Koninklijke Nederlandsche Roeibond
Amstelveen www.knrb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond KNAS
Zoetermeer www.knas.nl
Facebook: Schermbond
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
Arnhem www.atletiekunie.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond KNBSB
Nieuwegein www.knbsb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond KNBB
Nieuwegein www.knbb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Cricket Bond KNCB
Nieuwegein www.kncb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Dam Bond KNDB
Veenendaal www.kndb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie KNGU
Beekbergen www.kngu.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
Ermelo www.knhs.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond KNHB
Nieuwegein www.knhb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond KNKB
Heerenveen www.knkb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Kolfbond
www.kolfbond.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessfederatie
Arnhem knkf.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB
Amersfoort www.knltb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Motorboot Club KNMC
Leerdam www.knmc.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
Arnhem www.knmv.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
IJmuiden www.knrm.nl
Twitter: @knrm — Facebook: knrm1824
Sector: reddingorganisatie
Doelgroep: iedereen die in nood op zee of op het ruime binnen water verkeerd

Koninklijke Nederlandse Schaakbond
Haarlem www.schaakbond.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
Hoogland (gem. Amersfoort) www.knsb.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie
Leusden www.knsa.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO
Zeist
Twitter: @knv_ehbo — Facebook: koninklijkeehbo
Sector: gezondheid
Doelgroep: algemeen publiek

Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart
Woerden www.knvvl.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond
Zeist www.knvb.nl
Twitter: @knvb — Facebook: knvb
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Wielren Unie KNWU
Nieuwegein www.knwu.nl
Sector: sport

Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
Nieuwegein www.knzb.nl
Sector: sport

Koninklijke Vereniging Leraren Lichamelijke Opvoeding
Zeist www.kvlo.nl
Sector: sport

Koornetwerk Nederland
Elst www.koornetwerk.nl
Sector: cultuur
Doelgroep: korenkoepels
Netwerken: Wet- en regelgeving

KWBN Wandel Bond Nederland
Nijmegen www.kwbn.nl
Sector: sport

L. & N. Smit's Stichting
Nieuw-Lekkerland www.smitsstichting.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: ouderen en mensen met een beperking

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
Utrecht
Twitter: @lsabewoners — Facebook: lsabewoners
Sector: bewonersinitiatieven
Doelgroep: actieve bewoners

Landelijke Kamer van Verenigingen
Utrecht www.lkvv.nl
Twitter: @lkvv — Facebook: LandelijkeKamervanVerenigingen
Sector: onderwijs
Doelgroep: studenten

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen LSMO
Breda www.lsmo.nl
Sector: ouderen

Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland
Utrecht www.mentorschap.nl
Sector: welzijn

Landelijke Vereniging voor kleine kernen (LVKK)
Assen www.lvkk.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: dorpsorganisaties en dorpshuizen
Netwerken: Wet- en regelgeving

LandschappenNL
De Bilt www.landschappen.nl
Sector: landschap

Leger des Heils
Almere www.legerdesheils.nl
Sector: zorg

Malkander
Ede www.malkander-ede.nl
Twitter: @malkanderede — Facebook: malkander

Mezzo, Land.Ver. voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg
Bunnik www.mezzo.nl
Sector: zorg

Museumvereniging
Amsterdam www.museumvereniging.nl
Sector: cultuur

Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid
Amsterdam www.vrolijkheid.nl
Twitter: @vrolijkheid — Facebook: StichtingdeVrolijkheid
Sector: welzijn
Doelgroep: jeugd

Nationale vereniging De Zonnebloem
Breda www.zonnebloem.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: ouderen
Netwerken: LOVZ (Zorg)

NBvP Vrouwen van Nu
Den Haag vrouwenvannu.nl
Twitter: @vrouwenvannu — Facebook: groupsvrouwenvannu
Sector: welzijn

Nederland Lacrosse
Utrecht www.nederlandlacrosse.nl
Sector: sport

Nederlands Christelijke Sportunie
www.ncsu.nl
Sector: sport

Nederlands Genootschap voor Sportmassage NGS
Bilthoven www.ngsmassage.nl
Twitter: @NGS_NL — Facebook: NederlandsGenootschapvoorSportmassage
Sector: sport

Nederlands Handbal Verbond
Oosterbeek www.handbal.nl
Sector: sport

Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen NISB
Ede www.nisb.nl
Sector: sport

Nederlandse Algemene Danssport Bond
www.nadb.eu
Twitter: @DansSportBond — Facebook: NADBdanssport
Sector: sport

Nederlandse Badminton Bond
Nieuwegein www.badminton.nl
Sector: sport

Nederlandse Basketball Bond
Nieuwegein www.basketball.nl
Sector: sport

Nederlandse Beugel Bond
Helden www.beugelen.nl
Facebook: beugelen
Sector: sport
Netwerken: Jeugd, Kwaliteit, LOVZ (Zorg), NOVi, Wet- en regelgeving

Nederlandse Boks Bond
Nieuwegein www.boksen.nl
Sector: sport

Nederlandse Bowling Federatie
Veenendaal www.bowlen.nl
Sector: sport

Nederlandse Brandwonden Stichting
Beverwijk www.brandwonden.nl
Sector: gezondheid

Nederlandse Bridge Bond
Utrecht www.bridge.nl
Sector: sport

Nederlandse Curling Bond
Den Haag www.curling.nl
Sector: sport

Nederlandse Darts Bond
Rijswijk www.ndbdarts.nl
Sector: sport

Nederlandse Drakenboot Federatie
Amstelveen drakenbootvaren.nl
Facebook: nederlandsedrakenbootfederatie
Sector: sport

Nederlandse Floorball en Unihockey Bond
Nieuwegein www.nefub.nl
Sector: sport

Nederlandse Frisbee Bond
Den Haag www.frisbeesport.nl
Sector: sport

Nederlandse Go Bond
Amstelveen www.gobond.nl
Sector: sport

Nederlandse Handboog Bond
Arnhem www.handboogsport.nl
Twitter: @handboogsport — Facebook: handboogsport
Sector: sport

Nederlandse IJshockey Bond
Eindhoven www.nijb.nl
Twitter: @IJshockeyNED — Facebook: IJshockeyNederland
Sector: sport

Nederlandse Indoor en Outdoor Bowls Bond
Ruurlo www.bowlsnederland.nl
Sector: sport

Nederlandse Jeu de Boules Bond
Nieuwegein www.njbb.nl
Sector: sport

Nederlandse Katholieke Sportfederatie
's-Hertogenbosch www.nks.nl
Sector: sport

Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging
Woerden www.nkbv.nl
Sector: sport

Nederlandse Klootschietbond
Tubbergen www.klootschieten.com
Facebook: nederlandseklootschietbond
Sector: sport

Nederlandse Kruisboog Bond
www.nkbkruisboog.nl
Sector: sport

Nederlandse Minigolf Bond NMB
Apeldoorn www.fnmb.nl
Sector: sport

Nederlandse Onderwatersport Bond
Veenendaal www.onderwatersport.org
Sector: sport

Nederlandse Politie Sportbond
Leusden www.politiesport.nl
Sector: sport

Nederlandse Racquetball Associatie
Leidschendam www.racquetball.nl
Sector: sport

Nederlandse Rollersport Bond
www.rolhockey.com
Twitter: @rolhockey — Facebook: NederlandseRollersportsBond
Sector: sport

Nederlandse Rugby Bond
Amsterdam-Geuzenveld www.rugby.nl
Facebook: rugbynl
Sector: sport

Nederlandse Ski Vereniging NSKIV
Den Haag www.nskiv.org
Sector: sport

Nederlandse Tafeltennis Bond
Zoetermeer www.nttb.nl
Sector: sport

Nederlandse Toerfiets Unie
Veenendaal www.ntfu.nl
Sector: sport

Nederlandse Toeristen Kampeer Club
Leusden www.kampeerclub.nl
Facebook: groupsNTKCKampeerclub
Sector: natuur
Doelgroep: iedereen die eenvoudig wil kamperen

Nederlandse Triathlon Bond
Nieuwegein www.triathlonbond.nl
Sector: sport

Nederlandse Vereniging van Olympische Deelnemers
Arnhem www.nvod.nl
Sector: sport

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg
Amersfoort nvfs.fysionet.nl
Sector: sport

Nederlandse Volleybal Bond NeVoBo
Nieuwegein www.volleybal.nl
Sector: sport

Nederlandse Wandelsport Bond
Utrecht www.volleybal.nl
Sector: sport

Nederlandse Waterski @ Wakeboard Bond
Nieuwegein www.nwwb.nl
Sector: sport

Netwerk DAK
Utrecht
Facebook: netwerkdak
Sector: welzijn
Doelgroep: kerkelijk inloophuizen, buurtpastoraat straatpastoraat: dak- en thuislozen, mensen in isolement, mensen in armoede, mensen met psychische beperkingen, bewoners van achterstandwijken

NGF, Koninklijke Nederlandse Golf Federatie
Utrecht www.ngf.nl
Sector: sport

NIVON, Vereniging van Natuurvrienden
Amsterdam www.nivon.nl
Twitter: @NivonNieuws — Facebook: nivonnl
Sector: natuur
Werkt met In veilige handen

NLvoorelkaar - Zorgvoorelkaar
Breda www.zorgvoorelkaar.com
Sector: zorg

NOC*NSF
Arnhem www.nocnsf.nl
Twitter: @nocnsf — Facebook: nocnsf
Sector: sport

NUSO Speelruimte Nederland
Utrecht www.nuso.nl
Twitter: @nusospeelruimte — Facebook: NUSOSpeelruimteNederland100368826723113
Sector: jongeren

OLON, Org. van Lokale Omroepen in Nederland
Hilversum www.olon.nl
Twitter: @OLONederland — Facebook: OLONNederland
Sector: cultuur

Pax Kinderhulp
Alphen aan den Rijn paxkinderhulp.nl
Facebook: PaxKinderhulp
Sector: jongeren

Plan Nederland
Amsterdam www.plannederland.nl
Sector: jongeren

Pluscoach - Cardea
Den Haag www.pluscoach.nu
Sector: jongeren

Protestants Landelijk Dienstencentrum
Utrecht www.pkn.nl
Sector: religie

Reddingsbrigade Nederland
IJmuiden www.reddingsbrigade.nl
Sector: veiligheid

Resto Van Harte
Amsterdam www.restovanharte.nl
Facebook: restovanharte
Sector: welzijn
Doelgroep: doelstelling is mensen uit eenzaamheid te helpen en saamhorigheid te bevorden.

SailWise
Enkhuizen www.sailwise.nl
Twitter: @sailwise — Facebook: sailwise
Sector: vakanties, sport
Doelgroep: mensen met handicap, beperking, chronisch zieken

Samen Sterk zonder Stigma
Amersfoort
Twitter: @httpstwittercom — Facebook: httpswwwfacebookcomsamensterkzonderstigma
Sector: zorg
Doelgroep: mensen met psychische aandoeningen; hun naasten; hulpverleners; werkgevers; onderwijsprofessionals; media

Scouting Nederland
Leusden www.scouting.nl
Twitter: @Scouting_NL — Facebook: scoutingnederland
Sector: jongeren
Aangesloten bij Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk

Seniorweb
Utrecht www.seniorweb.nl
Facebook: seniorweb
Sector: ouderen

Sensoor Nederland
Amersfoort www.sensoor.nl
Twitter: @Sensoor — Facebook: sensoornl
Sector: welzijn

SESAM Academie
Apeldoorn www.sesamacademie.nl
Facebook: sesamacademie
Sector: onderwijs

Siriz, bij onbedoelde zwangerschap
Amersfoort www.siriz.nl
Facebook: siriznl
Sector: welzijn

Sportvisserij Nederland
Bilthoven www.sportvisserijnederland.nl
Twitter: @sportvisserijnl — Facebook: sportvisserijnl
Sector: sport

Squash Bond Nederland
Zoetermeer www.squash.nl
Sector: sport

St. "Vrienden van de Oldematen" (De Veldschuur)
Rouwveen www.veldschuur.net
Sector: natuur
Doelgroep: jong en oud, in een kader van natuur en historie

St. tot beheer en Exploitatie van het Prins Willem-Alexander Bad
Koudekerk aan den Rijn
Facebook: StichtingPWAbad
Sector: buitenzwembad recreatie/sport/welzijn
Doelgroep: iedereen die wil/kan zwemmen

Staatsbosbeheer
Amersfoort www.staatsbosbeheer.nl
Twitter: @staatsbosbeheer — Facebook: Staatsbosbeheer
Sector: natuur

Stichting Buurt en Cluphuis De Meerpaal
Ede www.meerpaalede.nl
Facebook: buurthuisdemeerpaalede
Sector: welzijn
Doelgroep: mensen met alle soorten beperkingen en leeftijden

Stichting DierenLot
Arkel
Sector: dierennoodhulp
Doelgroep: dierennoodhulporganisaties

Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo
Dinxperlo www.figulus-welzijn.nl
Twitter: @Figulus_Welzijn — Facebook: figuluswelzijn

Stichting Gilde Nederland
Hooge Zwaluwe www.gilde-nederland.nl
Facebook: gildenederland

Stichting Greg & Baud Projects
Zoetermeer
Sector: cultuur
Doelgroep: inwoners van zoetermeer eo

Stichting Hulp in Praktijk (HiP)
Veenendaal www.stichtinghip.nl
Twitter: @stichtinghip — Facebook: stichtinghip
Sector: welzijn
Doelgroep: ouderen, mensen met beperking, buurtbewoners, algemeen publiek, allen zonder beschikking over sociaal netwerk

Stichting M-Pact
Enschede m-pact.nl
Twitter: @MPact_Enschede — Facebook: MPactEnschede

Stichting Mens en Tuin
Den Haag www.mensentuin.nl
Facebook: mensentuin
Sector: gezondheid
Doelgroep: verstandelijk gehandicapten, pyschiatrische patienen
Werkt met In veilige handen

stichting Museum voor Religieuze Kunst
Uden
Facebook: mrkuden5
Sector: cultuur
Doelgroep: vrijwilligers breed: jong tot oud, ontmoeting & ontwikkeling, verbinding met lokale gemeenschap (museum kent een brede doelgroep aan bezoekers)

Stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton
Utrecht www.jantjebeton.nl
Twitter: @jantjebetonline — Facebook: jantjebetonline
Sector: jongeren

Stichting Nationaal Ouderenfonds
Bunnik www.ouderenfonds.nl
Twitter: @Ouderenfonds — Facebook: Ouderenfonds
Sector: ouderen

Stichting Opkikker
Almere www.opkikker.nl
Twitter: @DeOpkikker — Facebook: stichtingopkikker
Sector: welzijn

Stichting Pelgrimshoeve
Zoetermeer www.pelgrimshoeve.nl
Sector: kringloop
Doelgroep: 55 plussers en mensen met uitkering

Stichting POSO
Hoogezand
Sector: welzijn
Doelgroep: ouderen

Stichting Present Nederland
Leusden stichtingpresent.nl
Twitter: @TiemenZRust — Facebook: stichtingpresent
Sector: zorg
Doelgroep: vrijwilligers
Netwerken: LOVZ (Zorg)

Stichting Prisma
Waalwijk www.prismanet.nl
Twitter: @stichtingprisma — Facebook: stichtingprisma
Sector: zorg
Doelgroep: mensen met alle soorten beperkingen en leeftijden

Stichting Samen Zuidplas
Nieuwerkerk aan den IJssel www.welzijnzuidplas.nl
Sector: welzijn
Doelgroep: inwoners zuidplas van 0 - 100

Stichting Sociaal Cultureel Werk Buitenpost
Buitenpost www.itkoartling.nl
Twitter: @koartling — Facebook: Koartling171560072997659
Sector: sociaal-cultureel werk
Doelgroep: de totale gemeenschap
Werkt met In veilige handen

Stichting Steunpunt Kindervakanties
Utrecht www.steunpuntkindervakanties.nl
Sector: jongeren

Stichting TijdVoorActie
Ede www.tijdvooractie.nl
Twitter: @tijdvooractie — Facebook: TijdvoorActie1035609943198474
Sector: jongeren, welzijn, zorg, samenleving
Doelgroep: allen zonder beschikking over sociaal netwerk

Stichting TOF Vakanties
Grou www.tof.nl
Sector: zorg
Doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking

Stichting Vier het Leven
Huizen www.4hetleven.nl
Facebook: StichtingVierhetleven
Sector: welzijn
Doelgroep: doelstelling is mensen uit eenzaamheid te helpen en saamhorigheid te bevorden.

Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland "De Klup"
Gouda
Facebook: deklupgouda
Sector: welzijn
Doelgroep: verstandelijk gehandicapten, kwetsbare doelgroepen

Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar
Oene www.kruimelschaar.nl
Sector: zorg
Doelgroep: hulpbehoevende medemens, incl. terminale zorg

Stichting Vrijwilligers Vacaturebank
Amsterdam www.vrijwilligersvacaturebank.nl
Sector: werving vrijwilligers
Doelgroep: alle goede doelen en vrijwilligers

Stichting Wandelnet
Amersfoort www.wandelnet.nl
Facebook: wandelnet
Sector: landschap

Stichting Welzijn Doven in Amsterdam e.o.
Amsterdam
Facebook: doofamsterdam
Sector: welzijn
Doelgroep: doven
Werkt met In veilige handen

Studentensport Nederland
Rotterdam www.studentensport.nl
Twitter: @studentsportNL — Facebook: StudentensportNederland
Sector: sport

Taekwondo Bond Nederland
Haarlem www.taekwondobond.nl
Twitter: @TaekwondobondNL — Facebook: taekwondobond
Sector: sport

TerminuZ
Naaldwijk www.terminuz.nl

Unie Van Vrijwilligers Nederland
Overveen www.uvvnet.nl
Sector: zorg

Uvv leeuwarden
Leeuwarde
Doelgroep: ziekenuis, ouderenzorg, taeltje dek je

Vereniging Le Champion
Alkmaar www.lechampion.nl
Twitter: @Le_Champion — Facebook: lechampionalkmaar
Sector: sport

Vereniging Plattelandsjongeren.nl
Utrecht www.plattelandsjongeren.nl
Twitter: @pjnl — Facebook: plattelandsjongeren
Sector: jongeren
Doelgroep: plattelandsjongeren
Netwerken: Jeugd, Wet- en regelgeving

Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN)
Alblasserdam www.kinderboerderijen.nl
Twitter: @vSKBNederland — Facebook: kinderboerderijen
Sector: welzijn
Doelgroep: jeugd, kwetsbare groepen, vrijwilligers
Werkt met In veilige handen

Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
's-Graveland www.natuurmonumenten.nl
Facebook: natuurmonumenten
Sector: natuur
Doelgroep: volwassenen en jeugd, vrijwilligers
Netwerken: Jeugd, Wet- en regelgeving

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken
Houten www.voedselbankennederland.nl
Twitter: @VoedselbankenNL — Facebook: VoedselbankenNederland
Sector: voedselverstrekking en voorkomen voedselverspillin
Doelgroep: huishoudens die in armoede leven

Vereniging van Openbare Bibliotheken
Den Haag www.debibliotheken.nl
Twitter: @VOBtweet
Sector: bibliotheken
Doelgroep: directeuren en hrm managers van bibliotheken

Vereniging voor Sport en Recht
www.sport-en-recht.nl
Sector: sport

Vereniging voor Sportgeneeskunde
Bilthoven www.sportgeneeskunde.com
Sector: sport

Versa Welzijn
Hilversum
Twitter: @VersaWelzijn — Facebook: VersaWelzijn
Sector: welzijn
Doelgroep: de totale gemeenschap
Werkt met In veilige handen

Villa Pardoes
Kaatsheuvel www.villapardoes.nl
Facebook: VillaPardoes
Sector: zorg

Vluchtelingenwerk Nederland
Amsterdam www.vluchtelingenwerk.nl
Sector: inburgering

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland
Rotterdam www.vluchtelingenwerk.nl

VoorleesExpress
Utrecht
Twitter: @VoorleesExpress — Facebook: VoorleesExpress
Sector: onderwijs
Doelgroep: laagtaalvaarige gezinnen, kinderen met een taalachterstand, kinderen met risico op een taalachterstand
Werkt met In veilige handen

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Amersfoort www.vptz.nl
Sector: zorg
Netwerken: LOVZ (Zorg)

Welzijn Rijswijk
Rijswijk www.welzijn-rijswijk.nl

Y Camps - YMCA Nederland
Den Dolder www.ymca.nl
Twitter: @ymcanl — Facebook: ymcanederland
Sector: jongeren

Yarden Uitvaartzorg
Almere www.yarden.nl
Sector: zorg

Youth for Christ
Driebergen www.yfc.nl
Facebook: YfCNL
Sector: jongeren
Netwerken: Jeugd