Contributie 2018

Vereniging NOV hanteert het solidariteitsprincipe bij het bepalen van de hoogte van het contributiebedrag. Dit is gekoppeld aan de omzet van de lidorganisatie. Bij de vrijwilligerscentrales kijken we naar het aantal beroepskrachten.

Bij aanmelding lidmaatschap voor 1 juli van een lopend jaar wordt de contributie voor het gehele jaar berekend, na 1 juli wordt een half jaar in rekening gebracht. Eventuele opzegging wordt geëffectueerd bij ingang van het nieuwe jaar.

In de algemene ledenvergadering is de contributie 2018 als volgt vastgesteld:

Voor vrijwilligerscentrales

 

Omvang centrale   

 

Lidmaatschapbedrag

A.

Kleine centrales: tot 1 fte 

€ 184

B.

Middelgrote centrales: 1-3 fte 

€ 246

C.

Grote centrales: meer dan 3 fte 

€ 492

 

Voor landelijke en regionale vrijwilligersorganisaties

 

Omzet            

         

Lidmaatschapsbedrag

D.

 Omzet tot € 250.000 of zonder betaalde krachten

€ 246

E.

 Omzet tussen € 250.000 -
€ 2.500.000

€ 616

F.

 Omzet groter dan € 2.500.000

€ 983

Regionale organisaties worden begrepen onder categorie E. 

Voor lokale vrijwilligersorganisaties

 

Omzet

Lidmaatschapsbedrag

G.

Omzet tot € 50.000 of zonder betaalde krachten, geen onderdeel uitmakend van een landelijke organisatie

€ 92

Lokale organisaties met een omzet groter dan € 50.000,- worden begrepen onder categorie D.

Voor landelijke en regionale organisaties (welzijn, zorg etc.) met meerdere vestigingen (incl. steunpunten vrijwillige inzet) 

 

Omzet

Lidmaatschapsbedrag

H.

Twee of meer vestigingen                                         

€ 983

 

Voor aspirant-leden 

  Omzet                                                                             Lidmaatschapsbedrag        
I. Vrijwilligersinitiatieven zonder rechtspersoonlijkheid; duur aspirant-lidmaatschap max. 3 jaar € 51

 

Voordelen verbonden aan lidmaatschap

Alle leden van de Vereniging NOV hebben recht op:

  1. deelname aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) en daarmee invloed op beleid van Vereniging NOV, ieder lid heeft 1 stem.
  2. deelname aan discussiebijeenkomsten die aan de ALV gekoppeld zijn.
  3. deelname aan netwerken, deelname aan commissies.
  4. digitale nieuwsbrief voor vwc’s: Centrales Centraal.
  5. digitale nieuwsbrief voor landelijke organisaties: NOV Nieuws.
  6. gratis deelname aan NOV-themabijeenkomsten.
  7. substantiële korting op toegang tot NOV-congres.
  8. idem voor tweejaarlijkse Conferentie Vrijwilligerscentrales.
  9. exclusieve toegang tot het NOV Kennisplatform