1. Wie organiseert?

In de gemeenten waar een vrijwilligerscentrale is, is dát in principe de aangewezen organisatie om het initiatief te nemen, maar vrijwilligersorganisaties én andere maatschappelijke organisaties kunnen daar natuurlijk op aandringen of zelf het voortouw nemen. In de gemeenten waar geen vrijwilligerscentrales is, zijn we afhankelijk van iedereen met een hart voor vrijwilligerswerk om het op te pakken.