6. Vorm bepalen

Indeling tafels

Maak een indeling van tafels naar thema (bijvoorbeeld 3 vrijwilligers(organisaties) per tafel, 2 politici, 1 discussieleider). Wees hierin heel praktisch en laat je leiden door wie mee wil en kan doen.

Goede inleider

Geen betere inleider dan iemand die kan laten voelen wat vrijwilligerswerk doet. Dat kan een vrijwilliger zijn die heel veel heeft aan zijn vrijwilligerswerk, maar ook een 'consument': een maatje, iemand die graag de natuur ingaat, een leerling maatschappelijke stage, iemand uit een verzorgingshuis, cultuurbeoefenaars, theaterbezoekers etc.

Andere optie is de gastheer/vrouw een uitgebreidere inleiding laten doen over het brede vrijwilligerswerk in Nederland en in de gemeente specifiek. Is er genoeg tijd? Doe dan beide.

Gespreksindeling

Tijdens de gesprekken aan tafel is het noodzakelijk om de doelen voor ogen te houden. Maak daarom een gespreksschema:

  1. voorstelrondje
  2. bespreken behoeften gemeenten
  3. suggesties doen op de behoeften van gemeenten, zowel qua vraag als qua aanbod ('dit zou ook nodig zijn, toch?' en 'daar kunnen we in voorzien')
  4. bespreken behoeften vrijwilligersorganisatie
  5. ontlokken eventuele uitspraken over belang vrijwilligerswerk en concrete (verbeter)acties
  6. afspraken maken over vervolg

 

Discussieleiders

Heb je genoeg menskracht als organisator? Zorg dan zelf voor discussieleiders. Je kunt ook de genodigde vrijwilligersorganisaties vragen een discussieleider aan te leveren. Die discussieleider kan dan wellicht ook leidend zijn in het samen bepalen van de doelen. De discussieleider vat ook het resultaat van de sessie samen.