9. Nazorg en follow up

Verslaglegging

Zorg ervoor dat datgene wat besproken is, ook bij iedereen op het netvlies staat. Natuurlijk heb je pers uitgenodigd, maar de samenvattingen van de gesprekken en de resultaten zijn net zo belangrijk. Zorg ervoor dat:

  1. Alle aanwezigen de samenvattingen krijgen.
  2. Dat alle raadsleden en wethouders de samenvattingen krijgen, of ze nu aanwezig waren of niet.
  3. Zoveel mogelijk vrijwilligersorganisaties de samenvattingen krijgen.
  4. De informatie zo duidelijk mogelijk op je website staat, liefst met een artikel van alle waarin alle afspraken en vervolgacties staan en verwijzingen naar de complete samenvattingen.

 

Afspraken inplannen

Wacht niet te lang met het inplannen van vervolgafspraken met wethouders en gemeenteraadsleden. Net na de bijeenkomst staat alles nog helder voor de geest. Het is logisch als er direct vervolgafspraken worden gemaakt.