2. Locatie en datum

Locatie

Een ontbijt, brunch of lunch organiseer je op eigen terrein. Bijvoorbeeld bij de vrijwilligerscentrale of bij een vrijwilligersorganisatie of andere maatschappelijke partij op het hoofdthema. Het mag best een beetje spannend zijn. Je laten leiden door wie de beste ruimte heeft, is ook een goed idee.

Datum en tijdstip

Je kunt een afspraak reserveren in de agenda van wethouders en gemeenteraadsleden, ook als nog niet bekend is wie de wethouder gaat worden. De afspraak is dan natuurlijk onder voorbehoud dat de nieuwe wethouders ook kunnen, maar als je het doordacht opgezet hebt, zal weigeren moeilijk worden. Je laat zoveel vrijwilligersorganisaties niet in de kou staan. Informeer bij de gemeenteraadsgriffie en de beleidsambtenaar van de wethouder wat handig is. Doe dit zo snel mogelijk!  In principe kun je deze bijeenkomst zo vaak organiseren als je wilt. Een bijeenkomst duurt anderhalf tot twee uur.

Catering regelen

Natuurlijk moet er bij een ontbijt, lunch of diner iets te eten zijn. Dat hoeft echter niet sjiek te zijn. Iedereen begrijpt dat het geld de sector niet op de rug groeit. Belangrijker is dat er een goed gesprek komt. Organiseer dus een eenvoudige maaltijd en vraag desnoods een aantal deelnemers van de vrijwilligersorganisaties om je te helpen. Vraag ook gerust de lokale middenstand hierom.

Eenvoudig is goed genoeg!