7. Doelen bepalen

Vraag de deelnemende vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties vooraf als groep (per thema) hun boodschappen en gesprekslijn per tafel te formuleren.

  1. Zorg ervoor dat de organisaties de relevante partijprogramma’s en, als het even kan, het coalitieakkoord of Collegeprogramma in hun bezit hebben. Deze websites kunnen behulpzaam zijn: http://www.stemwijzer.nl/ en https://gemeente.kieskompas.nl/
  2. Vraag de organisaties vooraf hun doelen te formuleren. Doelen hoeven niet per se in die programma’s of het akkoord voor te komen. Deelnemers kunnen de politiek ook overtuigen van het nut van hun doelen en ideeën. Geef voorbeelden van doelen en maak hierbij gebruik van de Actiepunten voor gemeenten van Beleidenvrijwilligerswerk.nlBurger en bestuurZorg en WelzijnJeugdOnderwijsSportCultuurGroenOndersteuning. Maak als het even kan een praktische wensenlijst waarbij duidelijk is wat iets oplevert en hoeveel het kost. Vat dit allemaal samen in een goede gezamenlijke feiten-, doelen- en wensenlijst per tafel.  Download sjabloon feiten-, doelen- en wensenlijst
  3. Benadruk bij de deelnemers dat ze zich als partner van de gemeente opstellen. De gemeente worstelt met bezuinigingen en nieuwe taken. Denk niet alleen in het eigen belang, maar benader de bestuurders vanuit een gezamenlijk belang voor de hele gemeenschap.