Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld

Graag willen we alle vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties vragen mee te doen aan onze speciale lobbyactie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Het is de bedoeling dat overal in het land (nieuwe) gemeenteraadsleden en wethouders kennismaken met het vrijwilligerswerk. De actie loopt vanaf het moment na 21 maart 2018 dat er in jouw gemeente een nieuw College van Burgemeester en Wethouders is. Deze toolkit beschrijft hoe je mee kunt doen en natuurlijk waarom!

Waarom doe je mee?

Of de ondersteuning van het vrijwilligerswerk goed geregeld is, is voor een deel afhankelijk van de gemeente. En dus ook van de invloed van het vrijwilligerswerk op die gemeente. Met Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld zorg je ervoor dat het nieuwe bestuur op een gecoördineerde manier (hernieuwd) kennismaakt met het vrijwilligersveld.

Waarom komen wethouders en raadsleden?

Als jouw gemeente voldoet aan het Nederlands gemiddelde, doet 50 procent van de inwoners aan vrijwilligerswerk. De gemeentelijke politiek heeft er belang bij dat inwoners actief blijven om een aantal redenen:

 1. De gemeente wil graag dat mensen zelfredzamer worden. Vrijwilligersorganisaties zorgen van oudsher voor de netwerken die dat mede mogelijk maken. 
 2. De gemeente krijgt minder geld en de voorzieningen worden steeds verder teruggebracht als inwoners niet zelf bijspringen.
 3. De gemeente is een prettige woonplaats als er veel actieve vrijwilligersorganisaties zijn.

Meer hierover kun je lezen op Beleidenvrijwilligerswerk.nl. Onderwerpen die daar behandeld worden:

 • Burger en bestuur
 • Zorg en Welzijn
 • Jeugd
 • Onderwijs 
 • Sport
 • Cultuur 
 • Groen
 • Ondersteuning