Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld

Graag willen we alle vrijwilligerscentrales en vrijwilligersorganisaties vragen mee te doen aan onze speciale lobbyactie Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld. Het is de bedoeling dat overal in het land (nieuwe) gemeenteraadsleden en wethouders kennismaken met het vrijwilligerswerk. De actie loopt vanaf 11 mei 2014 en deze toolkit beschrijft hoe u mee kunt doen en natuurlijk waarom!

Waarom doet u mee?

Of de ondersteuning van het vrijwilligerswerk goed geregeld is, is voor een deel afhankelijk van de gemeente. En dus ook van de invloed van het vrijwilligerswerk op die gemeente. Met Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligersveld zorgt u ervoor dat het nieuwe bestuur op een gecoördineerde manier (hernieuwd) kennismaakt met het vrijwilligersveld.

Waarom komen wethouders en raadsleden?

Als uw gemeente voldoet aan het Nederlands gemiddelde, doet 50 procent van de inwoners aan vrijwilligerswerk. De gemeentelijke politiek heeft er belang bij dat inwoners actief blijven om een aantal redenen:

  1. De gemeente wil graag dat mensen zelfredzamer worden. Vrijwilligersorganisaties zorgen van oudsher voor de netwerken die dat mede mogelijk maken. 
  2. De gemeente krijgt minder geld en de voorzieningen worden steeds verder teruggebracht als inwoners niet zelf bijspringen.
  3. De gemeente is een prettige woonplaats als er veel actieve vrijwilligersorganisaties zijn.

Meer hierover kunt u lezen op Beleidenvrijwilligerswerk.nl.