SBBI en ANBI

Er zijn twee soorten maatschappelijke organisaties: de SBBI en de ANBI, voluit: Sociaal Belang Behartigende Instelling en Algemeen Nut Beogende Instelling. Beide hebben hun eigen regels, ook op belastinggebied. De meeste hebben de SBBI-status. Die sportclubs, speeltuinen, ouderverenigingen, dorpshuizen et cetera werken - volgens de overheid - vooral voor de eigen leden. De 50.000 ANBI's, waaronder veel goede doelen hebben een algemeen belang. Culturele instellingen worden in de Geefwet behandeld als aparte ANBI, die meer fiscale voordelen biedt dan de 'gewone' ANBI.