Lineke Maat integreert lobby in haar werk

04 lineke maat ruudpos.nlLineke Maat is directeur bij Taal doet meer in Utrecht. Waarom lobbyt zij, hoe doet ze dat en wat is het resultaat?Wat zijn haar tips?

Foto: Ruud Pos

Wat is uw definitie van lobby?

Lobbyen is het beïnvloeden van besluitvorming. Voor mij betekent dit het gebruiken van allerlei formele en informele kanalen om aandacht te vragen voor ons werk en het belang hiervan. In het geval van Taal doet meer: gemeente Utrecht, instanties, bedrijven en burgers er van overtuigen dat investering in taalvaardigheid van Utrechters (volwassenen en kinderen) ons allemaal wat oplevert, dat vrijwilligers hier een belangrijke rol in kunnen vervullen én dat dit dus een investering waard is.

Met wie heeft u contact bij de gemeente?

We hebben contacten op verschillende niveaus: met de wethouder, met de gemeenteraad, maar zeker ook met ambtenaren op verschillende beleidsterreinen. We vinden het  belangrijk breed, op verschillende niveaus contact te onderhouden en daar open in te zijn.

Hoe is dit contact tot stand gekomen?

Dit contact komt werkenderwijs tot stand. We vinden het vanuit Taal doet meer belangrijk om zichtbaar te zijn in de stad. We laten van ons horen bij bijeenkomsten, organiseren regelmatig zelf debatten en nodigen wethouders, raadsleden en ambtenaren uit. Hiermee leggen we een basis voor meer gerichte lobby.

Hoe vaak en wanneer heeft u contact?

Dit is heel divers. Het ambtelijk contact is het meest frequent. Ik vind het belangrijk om zowel te vragen als te bieden. We bieden bijvoorbeeld aan ergens over meedenken, voorzien mensen van informatie, etc. Dit voorkomt eenrichtingsverkeer.

Wat wil u bereiken?

Wij willen bereiken dat in Utrecht voor zowel kinderen als volwassenen een goed aanbod is voor taalondersteuning en dat de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers wordt erkend en nog beter wordt benut. Er is in Utrecht een groot potentieel van vrijwilligers dat zich wil inzetten. Om dit goed te benutten is er een goede basisinfrastructuur nodig. De gemeente is een belangrijke partij om hierin te voorzien.

Hoe krijgt u uw boodschap tussen de oren?

Dit doen we door te blijven herhalen wat we zien in Utrecht. We geven concrete voorbeelden. We laten successen zien en laten de doelgroep zelf aan het woord: zowel cursisten als vrijwilligers. Daarnaast laten we onderzoek doen naar de effecten van ons werk: we kunnen met cijfers aantonen wat ons werk de gemeente, scholen en bedrijven oplevert.

Wat maakt dat u uw doel wel/niet haalt?

Vasthoudendheid is belangrijk. Daarnaast hebben we nu een aantal successen behaald door goede samenwerking met andere organisaties. We werken in Utrecht voor taalcoaching bijvoorbeeld nauw samen met de Bibliotheek Utrecht, Stichting Lezen & Schrijven, Prago en Gilde Utrecht. Dit wordt door de gemeente zeer gewaardeerd.

Wat is uw grootste succes?

Een recent succes is dat Wethouder Hans Spigt op 5 februari 2014 een Taalondersteuningspunt in de centrale bibliotheek in Utrecht heeft  geopend. In samenwerking met andere organisaties is er in Utrecht nu één punt waar alle taalvrijwilligers terecht kunnen voor informatie, advies en trainingen. Dit is onderdeel van het project TIP TOP Taal, waarvoor wij de projectleiding verzorgen. Hiermee onderkent de gemeente het belang van goede ondersteuning van vrijwilligers en dat dit om professionele ondersteuning vraagt.

Welke hindernissen komt u tegen in uw lobby?

Ons belangrijkste knelpunt is tijdsgebrek. We zijn een kleine organisatie, met enkele (parttime) beroepskrachten. Ook lukt het ons niet altijd om thema’s op de gemeentelijke agenda te krijgen omdat vrijwillige inzet niet de eerste prioriteit heeft. We willen bijvoorbeeld graag met de gemeente in gesprek over beter gebruik van vrijwilligers om taalachterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs te bestrijden en uitval te voorkomen. Omdat de gemeente en het onderwijsveld hun handen vol hebben aan decentralisaties en wetswijzigingen, wordt afstemming tussen formele en informele zorgstructuren rond het onderwijs op de lange baan geschoven. We zien dat vrijwillige inzet dan niet de eerste prioriteit heeft. Een gemiste kans wat mij betreft.

Wat is de tijdsinvestering?

Dat is niet precies weer te geven. Volgens mij is het juist de kracht om lobby geheel in je werk te integreren en dit niet als een aparte tijdsinvestering te zien. Het werk, je mensen en de resultaten van het werk moeten breed zichtbaar zijn. Dat is de basis voor lobby.

Wat zijn do’s en wat zijn don’ts?

Do’s: Een lange adem hebben, resultaten van je werk zichtbaar maken, politici en ambtenaren uitnodigen om op bezoek te komen, mensen uit de doelgroep zelf laten vertellen over het belang van je werk, samenwerkingen aangaan, een consequente boodschap uitdragen.

Don’ts: alleen maar ‘vragen’ en niet ‘bieden’, losse flodders waar je geen vervolg aan kunt geven, dingen beloven die je niet waar kunt maken.

Wat is uw belangrijkste tip voor collega-vrijwilligersorganisaties?

Maak zichtbaar wat je werk de samenleving oplevert. Zoek samenwerking met anderen en kies daarbij soms voor onverwachtse connecties. Creativiteit wordt gewaardeerd en biedt ook kansen de media te interesseren voor je werk.